Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-22

Läslyft levererar lärande

På Mariedalsskolans grundsärskola samlades pedagoger, lärare och skolans rektor för att reflektera över erfarenheter från Läslyftet. Det blev ett möte för lärande och ett prestigelöst erfarenhetsbyte.

Läslyftet som genomförts med stor framgång på Mariedalsskolan, har skapat höga förväntningar i personalgruppen att ”highlighta” och sprida de avtryck från processen som blir synliga i klassrummen. Med utgångspunkt i frågan: Vad får det kollegiala lärandet för betydelse för elevernas lärande och hur kan förändringar i undervisningen synliggöras? förverkligas ett samarbete och ett lärande.
Anna Aronius, rektor för särskolan, förklarar att då all personal deltagit i Läslyftet har en samsyn kring frågor som rör undervisningen möjliggjorts. Kontinuitet har skapats för eleverna genom att de möter liknande arbetssätt i olika sammanhang i undervisningen. På skolan har ett fördjupat lärande skett utifrån frågor som: Varför väljer vi de aktiviteter vi gör? Vad är det för lärande vi är ute efter?  Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? Anna har också noterat effekt av Läslyftets kollegiala lärande i andra möten, än mötet med elever.
- Arbetet ger ringar på vattnet, säger hon. Något jag märkt vid medarbetarsamtalen är att pedagogerna mer och mer använder ett gemensamt språk när man talar om elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Det är en mycket positiv effekt av lärares lärande, summerar Anna Aronius.

Anders Baeck

Anders Baeck

Förändrad undervisning

Pedagogerna och lärarna beskriver hur de fått fördjupad kunskap och prövat olika modeller och metoder i undervisningen till exempel genom att gå från det konkreta (föremålet) till det abstrakta (skriftspråket) och att låta detta ske i flera steg.
- Vi har utmanats att pröva nya metoder och modeller vilket har lett till att vi ibland blivit förvånade över att eleverna faktiskt kan så mycket som de kan. Vi har fått fler nycklar så vi kan komma åt den kunskap eleverna har, säger Lena Möller en av handledarna i Läslyftet. 
De har även fått syn på sin egen undervisning genom att filma undervisningssekvenser, som de sedan reflekterat tillsammans kring. Kritiska ”ögon” och nyfikna frågor som, Vad blev bra? och Vad kan vi vidareutveckla? speglar den egna praktiken, resonerar pedagogerna och lärarna.

”Inget för mig!”

Men för alla var det inte självklart att tänka in Läslyftet som modell för lärares lärande.  Anders Baeck som undervisar i musik på särskolan erkänner att hans första tanke var att Läslyftet, väl ändå inte var något för honom. Hans undervisning hade flutit på, ofta brukade han lära eleverna texterna rad för rad genom att han sjöng först och eleverna efter. Men Läslyftet och det kollegiala lärande blev en ögonöppnare för ett arbetssätt som gagnade elevers lärande bättre.
- Jag upptäckte att jag kan koppla läsförståelsestrategier till de sångtexter som eleverna ska lära sig, berättar Anders Baeck. Vi går nu på djupet med texter och närläser dem. En sångtext där det är viktigt att förstå ”inferenser”, det som inte står utskrivet i texten men som kan vara avgörande för att förstå innehållet.
Anders Baeck omvärderade sina första tankar om att Läslyftet inte var något för honom och ser idag att det finns en mängd intressanta frågor kring sångtexter att ta upp i undervisningen.
- Vi frågar oss exempelvis när texten skrevs och i vilken tid, och vilka tänkbara mottagare texten kan ha, berättar Anders Baeck. Det är också intressant att uppmärksamma eleverna på att sångtexter har ett budskap och att det finns en textförfattare bakom orden i låtarna och visorna.

Margaretha Bengtsson

ikon

Senaste nyheterna