Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-02-05

Lärare i görande och valkompetens för Jobba grönt

Import, antibiotika och vatten på flaska. Stora maskiner, ekonomi och hållbar utveckling. Bredden i samverkan skola-arbetsliv är god när den gröna näringen möter elever i årskurs 9 på Bosgårdsskolan med syfte att öka förståelsen för branschens olika yrken.
- Det svenska jordbruket och den svenska skogsindustrin utgörs till stor del av driftiga entreprenörer som lever sina yrkesdrömmar, säger djurskötaren Sofia Warefelt och Mikael Karlsson, skogsinspektor.

Sofia Warefelt klär sig så som eleverna beskriver en lantbrukare.

Sofia Warefelt klär sig så som eleverna beskriver en lantbrukare.

När Sofia Warefelt och Mikael Karlsson tillsammans med lärare på Bosgårdsskolan genomför en dag om de gröna näringarna och att Jobba Grönt, är syftet bland annat att sprida kunskap om branschen. Förmiddagen inleds med att lyssna in elevernas uppfattningar och föreställningar om de gröna näringarna, och vad eleverna ser framför sig när de tänker på olika yrken inom exempelvis lantbruk och skogsbruk.
- Tänk på en lantbrukare och beskriv vilka bilder av hen som dyker upp i ditt huvud, uppmuntrar Sofia Warefelt eleverna.
Svaren kommer i snabb följd: stråhatt eller keps, blåställ och kraftiga stövlar, en man i medelåldern som arbetar i en ladugård och har ett långt grässtrå guppandes mellan läpparna. I takt med att eleverna delar sina föreställningar, klär Sofia Warefelt på sig plagg efter plagg som nämns och slutligen låter hon ett strå guppa ur ena mungigan. Eleverna ser nöjda ut med att ha träffat rätt - ända tills plagg efter plagg ersätts av en modern och betydligt mer icke-kategorisk outfit.
- Bilden av den typiska bonden har nog några decennier på nacken. Också vad gäller maskiner och verktyg. Lantbruk idag är högteknologiska och ofta stora företag. Det är inte alltid man känner till det, säger Sofia Warefelt, som utöver arbetet som djurskötare på en gård också är ambassadör för Jobba grönt samt styrelsemedlem i LRF Ungdomen Halland.

Eleverna engagerar sig i att Jobba grönt.

Eleverna engagerar sig i att Jobba grönt.

Drönare, drömmar och drivkraft

Hårdrocksmusik ackompanjerar en film där en drönare svävar över ett enormt område för skogsavverkning. Träd faller, grenar kapas och avancerade maskiner framförs av personer som måste kunna fatta snabba beslut och samarbeta med andra för bästa resultat. När eleverna tar del av en skogsinspektors dag på jobbet uttrycker flera elever en vidgad förståelse av att arbeta i skogsbranschen. Mikael Karlsson, skoginspektor i verksamhetsområde Södra Skog Kinna fångar elevernas intresse.
- Jag träffar markägare, skriver kontakt och gör affärer. Jag träffar entreprenörer och är mycket i skogen. Mitt yrke kombineras med mina fritidsintressen, säger berättar han. Råvaror som skog och hållbar utveckling ger möjligheter att göra skillnad, både idag och för framtiden. Det är häftigt att få bidra till!
Mikael Karlsson sökte och fann redan inför gymnasiet det yrke han ville arbeta med. Men uppväxt i Göteborgs innerstad var det inte en självklarhet att tänka grön näring. Drygt tio år i branschen, och han än mer motiverad att Jobba grönt. När han ber eleverna att med ett ord var beskriva skog, och sedan summerar reflektionerna, blir det tydligt att majoriteten av eleverna kopplar samma skog med positiva känslor och en harmoni.
- Forskning kring hur vi människor reagerar av skog visar just det ni nämner, säger Mikael Karlsson. Vi mår bra av att vara i skog och mark, och jag som är där varje dag – jag mår utmärkt!

Kläder av trä och en tvättlapp leder till stolthet

Skogsbruksplan, hektar och träslagsfördelning. Gallring, avverkning och hänsynsområde. Mikael Karlsson berättar om varför döda träd lämnas kvar på hyggen, om ekologisk hållbarhet och vilka andra yrken som involveras vid exempelvis avverkning. De klassiska yrken som vi idag har i skogsindustrin menar han kommer att finnas kvar, men många nya lär tillkomma. Yrkesspecifika begrepp förklaras, och frågor att fundera vidare kring ges till eleverna. Ett resonemang om hållbar utveckling och forskning förs in.
- Grot, massaved och timmer. Vad används till vad? Och kan vi verkligen tillverka kläder av trä och ersätta plast med trä? Det forskas om att grönsåpa, tallolja, kan ersätta bensin och diesel – vad tänker ni om att trä är en relativt outnyttjad resurs?
Några elever snappar upp det där om kläder av trä. En spontan kommentar hörs:
- Viskos! Min tröja består av viskos och det är ju träfiber! Eleven visar stolt den lilla lappen som sitter fäst i klädesplagget med tvättråd och information om material och fler elever spanar in lapparna i kläderna.

Att få vara med att påverka inom de gröna näringarna är ett viktigt och givande uppdrag för Sofia Warefelt. Hennes ambition är att kunskap hos konsumenter ska öka och skapa en förståelse för svenskt lantbruk.
- Jag är stolt över att vara en del av framtiden och hoppas att vi i ungdomen tillsammans kan bilda goda förutsättningar för nästa generations lantbrukare.
Också Mikael Karlsson menar att det är viktigt att engagera sig i marknadsföring av branschen och exempelvis möta elever.
- Idag har vi dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. För varje träd en skogsägare avverkar, planterar hen två nya, säger Mikael Karlsson. Det leder naturligt till ett ökat rekryteringsbehov, och kanske kommer några av eleverna på Bosgårdsskolan att i framtiden välja ett yrke inom lantbruk eller skogsindustri.

Elevernas kunskap om olika yrken breddas

Lärarna Christina Kihlström och Magnus Löfberg har planerat förmiddagens syfte och innehåll under höstterminen tillsammans med branschexperterna Sofia Warefelt och Mikael Karlsson. De bestämde att förmiddagen var ett ”pilotprojekt” där en utvärdering skulle genomföras, analyseras och förbättras utifrån elevernas upplevelser. När lärare och medskapare samlas efter sista passet konstateras att det mesta gått enligt planer, samtidigt som några förbättringsområden identifierats.
- Eleverna behöver förförståelse och förkunskap om vad en sådan här förmiddag innehåller så att fördjupande diskussioner utmanar deras tankar och bidrar till ny kunskap, säger Christina Kihlström och Magnus Löfberg prestigelöst. Styrkorna med att samarbeta med arbetslivet är dels mötet med yrkesföreträdare som kan öka elevers motivation för skolarbete. Dels att eleverna får ”förstahandsinformation” av människor med erfarenhet av olika branscherna vilket leder till att elevernas kunskap om olika yrken breddas.


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna