Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-11-20

Lärare har fått ökad kunskap i sociala medier för yngre barn

Användandet av sociala medier kryper ner i åldrarna. På Bläshammar skola har personalen bestämt sig för att öka kunskapen om ämnet och har därför gått en utbildning tillsammans.
- Barn lever en stor del av sitt liv via sociala medier och vi måste ha kunskap och förståelse för vad de faktiskt gör på nätet, menar Martina Persson, IT-resurs på Bläshammar skola.

Många yngre barn har egna telefoner och surfplattor och använder appar som de egentligen inte är gamla nog för att använda. På Bläshammar skola kände personalen att de behövde öka sin kunskap i ämnet och tog därför kontakt med Lin Education.
- Personalen på skolan upplevde att de behövde verktyg för att prata med eleverna om sociala medier och för att skapa lektionstillfällen där ämnet kan diskuteras, berättar Lisa Adolfsson på Lin Education.
Lin Education hjälper skolverksamheter att utveckla det digitala lärandets förutsättningar och genomförande. Tillsammans med personalen på Bläshammar skola satte Lisa Adolfsson ihop ett utbildningsförslag.
- Under hösten har vi träffats under tre tillfällen och jag hoppas att de har fått lite mer trygghet i att hantera ämnet och att de vågar ta diskussionerna med eleverna. Även om vi vuxna inte har kunskap om allt så är det viktigt att prata med eleverna om vad de gör på sociala medier, menar hon.

Källkritik på sociala medier

Vid det första utbildningstillfället höll Lisa Adolfsson i en inspirationsföreläsning. Hon gick bland annat igenom hur nätet fungerar, flöden, algoritmer och statistik. Sedan följde en diskussion om vad personalen önskade få ut av utbildningen.
- Till träff nummer två fick vi i uppgift att hålla i en lektion om källkritik på sociala medier. Vi fick även mer fördjupning i sociala medier, berättar Martina Persson.
Vid det sista tillfället skapades en Google Site som ska bli en lättillgänglig bank med lektionsplaneringar, länkar, dokument, tips och bra informationssidor på nätet.
- På denna sida samlar vi material som vi kan använda oss av i undervisningen eller när vi pratar med elever och vårdnadshavare om ämnet, säger Martina Persson.

Behöver bli mer medvetna

Första delen i utbildningen är påbörjad, att ge personalen kunskap och förståelse i sociala medier. Del två blir att involvera eleverna ännu mer och skapa fler lektionstillfällen där sociala medier ska diskuteras.
- Det här är ett ämne som ständigt är aktuellt. Eleverna är otroligt digitaliserade och spenderar mycket tid på nätet. Vuxna kan bli väldigt rädda när man pratar om unga och sociala medier men vi behöver förstå och prata med dem vad de gör på nätet. Det man inte vet något om är man ofta rädd för, säger Martina Persson.
Förhoppningsvis blir del tre i utbildningen att även involvera vårdnadshavarna.
- Vi vuxna kan aldrig få för mycket kunskap i ämnet och det är viktigt att vara uppdaterad och öppen, det gäller både oss och vårdnadshavare. Eleverna använder inte telefoner under skoltid men det händer mycket på sociala medier på deras fritid och vi behöver vara medvetna om det. Nu har vi tagit första steget och hoppas såklart att utbildningen och vår bank ska ge oss ännu mer kunskap och förståelse för att kunna ha bra diskussioner med eleverna, säger Martina Persson.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna