Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-05

Lärande organisation, ledarskap och likvärdig skola

Hallå där! – Per Kornhall, forskare, författare och konsult med bland annat uppdrag åt EU-kommissionen. Imorgon möter du rektorer och förstelärare i egenskap av medspelare i läsårets kompetenshöjande insatser.

Vad kan vi se fram emot att ta del av via din föreläsning?

- Dels kommer jag att tala om hur vi kan, enligt forskning, skapa en lärande organisation och ge goda exempel på organisation och innehåll, samt aktuellt forskningsläge. Dels kommer jag att problematisera vad det krävs för ledarskapskvalitéer för att leda en professions lärande. Min ambition är att väva samman nuläge för Varbergs rektorer och förstelärare med framgångsfaktorer som kartlagts på nationell och internationell nivå.

När du inte deltar i sammanhang som morgondagens i Varberg – vad gör du då?

- Jag har under två år via en forskartjänst arbetat med skolutvecklingsfrågor. Främst mot Västerås stad och Mälardalens högskola. Kvalitetsarbete och fokus på rektorers uppdrag har varit en viktig del av tjänsten. Det har varit två lärande år, då den professor jag arbetat med varit en fantastisk pådrivare i såväl sina egna som i mina tankar.
Sedan har jag skrivit fem böcker riktade mot skolan under drygt fem år. Den första röda tråden i böckerna är likvärdighet, den andra skolutveckling och forskning. Det är viktigt eftersom skolan ska vila på vetenskaplig grund, och exempelvis forskningsmetodik kan ge oss kunskap om hur vi kan beforska den egna verksamheten. Den tredje röda tråden är professionsfrågor, att lärarprofessionen och skolledare ska känna stolthet över vad de kan och samtidigt hur de kan driva utvecklingen av sina professioners kunskapsbas.

Du har satt dig in i det utvecklingsarbete som pågår i de kommunala skolorna i Varberg. Vad är din sammanfattande reflektion?

- Det ni gör genom ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, är ett konkret sätt att arbeta utifrån det som Helen Timperley menar att god skolutveckling ska se ut. Ni har strategier och processer som verkar hållbara och tar avstamp i både aktuell skolforskning och verksamheternas behov. Jag är imponerad av det jag hittills sett och tagit del av!

Pedagog Varberg hälsar Per Kornhall varmt välkommen till Varberg och följer upp föreläsningen på ett eller annat sätt via sociala medier. Håll koll!


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna