Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-09-11

Kulturombud – en förutsättning för likvärdig kultur

Kulturombuden har en viktig och central roll i arbetet med att sprida kultur inom förskola och skola. Under torsdagen träffades en del av förskole- och grundskoleförvaltningens alla kulturombud för att diskutera kultur i förskola och skola och dessutom fick de en förhandstitt på höstens kulturutbud.

Några av förskolans kulturombud

Några av förskolans kulturombud

Varje kommunal förskola och grundskola har minst ett kulturombud per verksamhet, en del har upp till tre. I nuläget finns det ett 90-tal kulturombud som fungerar som en länk mellan verksamheten och de kulturupplevelser som erbjuds.
- Jag har varit kulturombud i fem år och jag blev det eftersom jag är den som är mest intresserad av kultur på min förskola. Det finns mycket att uppleva inom kultur men det gäller att ha tillgång till material och stöttning. Ofta är det vuxnas begränsningar som sätter stopp, det behöver inte alltid vara så avancerat, menar Catarina Eriksson, kulturombud på Mossvägens förskola.
Hon har varit med på flera kulturupplevelser där barnen för första gången har mött kultur på nära håll och menar att det är en fin möjlighet de har tack vare Kultur i förskolan.
- Det är verkligen kul att få vara med och se barnens glädje när de upptäcker något för första gången. För barnen är det en stor grej att åka in till stan och gå på teater, säger hon.

Catarina Eriksson och Annika Wähl

Catarina Eriksson och Annika Wähl

Mycket kulturkompetens

Bredvid henne sitter Annika Wähl, kulturombud på Lindbergs förskola, som är med på sin första kulturombudsträff.
- Jag är väldigt teaterintresserad och har spelat en hel del själv tidigare så det tidigare kulturombudet tyckte att jag skulle passa bra.
Under hösten ska Annika Wähl själv ut och spela teater på de kringliggande förskolorna och hon tror att det finns mycket kulturkompetens ute i verksamheterna om man väl börjar leta.
- För att få in ännu mer kultur i förskolorna så tycker jag att vi ska ha mer utbyte med varandra mellan förskolorna. Barnen gillar när det är visuellt tydligt, mycket musik och lättförståeligt. Där kan vi ta hjälp av varandra. Jag spelar teater. Kanske finns det någon som sjunger eller dansar någon annanstans?
De båda pedagogerna hoppas att det kan bli ännu mer kultur i förskolan framöver.
- Vi hoppas att alla barn ska få vara med om minst en kulturupplevelse innan de börjar i förskoleklass. För barnen betyder det väldigt mycket, säger de.

Helle Lagerborg och Sonny Enell

Helle Lagerborg och Sonny Enell

En del av barnens vardag

I Varbergs kommun samverkar förskole- och grundskoleförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen för att göra kultur till en del av barnens vardag. Kultur ska ses som en
naturlig del av barnens kunskapsinhämtning och lärandeprocess.
- Vi arbetar för att så många som möjligt ska få ta del av kultur i förskolan och skolan. Jag tror att det är väldigt betydelsefullt med kultur i olika åldrar. Kulturen utmanar barnen att se omvärlden på nya sätt och det är viktigt att kultur har ett eget värde, menar Sonny Enell, arrangemangsproducent på kultur- och fritidsförvaltningen och ansvarig för Kultur i förskolan och skolan.
Under 2019 erbjöds 41 kulturupplevelser för förskolan och 85 för grundskolan, de allra flesta av dem var scenkonstföreställningar inom dans, musik och teater. I år kommer det att bli ungefär lika många arrangemang men på grund av Covid-19 så är det färre barn per föreställning.
- I grundskolan vill vi, ett vanligt år, erbjuda minst en professionell kulturupplevelse per barn och läsår. I förskolan är ambitionen att alla förskolor blir inbjudna till något under ett och ett halvt år, menar Sonny Enell. Det som erbjuds ska vara kvalitetssäkrat ur ett pedagogiskt perspektiv och väl genomförda arbeten som väcker tankar.

En ny kulturplan på gång

Just nu pågår ett arbete med den nya kulturplanen. Planen kommer att sätta ramar, riktlinjer och struktur för kommunens arbete med kultur för, av och med barn och unga. Den kan även bidra till en ökad förståelse, mellan de olika förvaltningarna och mellan kommunen och medborgaren, om vad som görs i verksamheterna och i vilket syfte.
- Den nya kulturplanen sätter nya förutsättningar för likvärdig kultur i Varbergs kommuns förskolor och grundskolor, säger och Helle Lagerborg, koordinator på förskole- och grundskoleförvaltningen och ansvarig för Skapande förskola och skola.

Som en del i att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur på kommunens alla förskolor och skolor är ambitionen att ge kulturombuden en roll med tydliga förväntningar.
- Kulturombuden är jätteviktiga, vi är helt och hållet beroende av avhängda utan dem. Det är dem som får allt att hända. Men vi vet också att de har mycket att göra på sin lilla tid. Men det ett kulturombud förväntas göra är att vara uppdaterade i det kulturutbud som genom nyhetsbrev och inbjudningar erbjuds. De ska vara aktiva i förmedlandet av erbjudna kulturupplevelser till berörda kollegor på den skola och förskola man arbetar på och delta vid informationsträffar för kulturombud. Dessutom får kulturombuden gärna komma med förslag på aktiviteter till Skapande förskola och skola, menar Helle Lagerborg och Sonny Enell.

Vid frågor om Skapande förskola och skola (där barn och elever är producenter av kultur, de skapar något) kontakta Helle Lagerborg.
Vid frågor om Kultur i förskola och skola (där barn och elever är konsumenter av kultur, de får en upplevelse) kontakta Sonny Enell.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna