Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-26

Konferens om nyanländas lärande

Just nu pågår en spridningskonferens i Linköping med fokus på nyanlända elevers lärande och deras kliv mot ett nytt liv. Varbergs kommun är en av medarrangörerna och föreläser även om arbetet.
- Det här erfarenhetsutbytet hjälper oss att göra mottagandet så bra som möjligt, säger Anne Mattisson Eriksoo, chef för nyanlända och modersmål.

Sabine Kohn och Anne Mattisson Eriksoo på konferensen.

Sabine Kohn och Anne Mattisson Eriksoo på konferensen.

Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström inledde igår spridningskonferensen i Linköping. En konferens som kan ses som en sammanfattning på två och ett halvt års nätverkande. Varbergs kommun ingår nämligen, tillsammans med tolv andra kommuner, i det nationella nätverket kring nyanlända elevers lärande.
- Vi är med och arrangerar spridningskonferensen tillsammans med de andra tolv kommunerna i nätverket samt Skolverket och UR. Vi har bjudit in Sveriges alla kommuner och totalt är vi 560 personer på plats i Linköping, berättar Anne Mattisson Eriksoo, chef för nyanlända och modersmål.
Programmet under de två konferensdagarna består av föreläsningar, workshops och diskussioner. Målgruppen är alla som arbetar med nyanlända barn och elever i förskolan eller skolan.
- Alla kommuner arbetar på olika vis med nyanlända elever men utmaningarna är de samma, menar Anne Mattisson Eriksoo.

Finns inget facit

Hon föreläser tillsammans med Sabine Kohn och Ola Junkka, från Skellefteå, om hur Varbergs kommun och Skellefteå kommun har organiserat mottagandet.
- Arbetet i Varberg och Skellefteå har både likheter och skillnader i arbetet med mottagande av nyanlända elever. I Varbergs kommun har vi direkt integrering medan de i Skellefteå kommun har en mottagningsgrupp där eleverna vistas under den första tiden. Det finns inget facit i det här, vi lär av varandra hela tiden, menar hon.
Och det är precis det som är vitsen med spridningskonferensen. Att dela med sig av goda exempel och lära av varandra.
- Nu har de nyanlända eleverna som kom med den stora flyktingströmmen varit i Sverige i nästan två år. Nu är det dags att möta nya utmaningar tillsamman.
För Anne Mattisson Eriksoo väntar också nya utmaningar. Nästa vecka tar hon över som rektor på Introduktionsprogram.
- Jag vet att jag även i mitt nya uppdrag kommer att ha användning för det här nätverket, det är ett viktigt erfarenhetsutbyte, säger hon.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna