Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-11-22

Kloka femteklassare invigde ny återvinningscentral

I söndags öppnade den nya återvinningscentralen på Holmagärde i Varberg, men redan förra torsdagen invigdes den tillsammans med hundratalet femteklassare. Filmtävlingen "Sortera som en femteklassare" avgjorde vilka klasser som fick sortera rätt först på den nya centralen.
- Tänk att en filmtävling kan generera så mycket kunskap, både tidigare förankrad och ny, säger Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare som i åtta månader tillsammans med VIVAB planerat för processen.

VIVAB:s avfallschef Johan Fälth

När VIVAB:s styrelseordförande Peter Sjöholm i vintras kontaktade Viktoria Struxsjö för ett samarbete i skarpt läge, var det en självklarhet att säga ja och påbörja ett samarbete med det kommunala bolaget.
- När eleverna arbetar för verklig mottagare utanför den egna gruppen, klassen och skolan ökar meningsfullheten, det kallas för värdeskapande lärande. Elevernas självkänsla för vad de kan och vad de behöver utveckla stärks, förklarar Viktoria Struxsjö och lutar argumenten mot den effektstudie som barn- och utbildningsförvaltningen deltog i tillsammans med forskare Martin Lackéus och Skolverket 2016 om just värdeskapande lärande.

Sortera smart

I ett antal veckor under höstterminen har tiotalet femteklassare arbetat med att skapa filmer om återvinning, återbruk och farligt avfall. Under rubriken ”Sortera som en femteklassare” har kortfilmer med riktat budskap i syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling producerats. Lärarna i de deltagande klasserna har stöttat och lotsat eleverna i lärandet och implementerat processen i den löpande undervisningen. För Bockstensskolans lärare i åk 5, Louise Svensson och Johanna Johansson, gav processen mersmak. Inte enbart för att deras femteklassare var ett av de tre vinnande bidragen i filmtävlingen.
- Vi har lärt oss massor, det mest viktiga att lita på elevernas kompetens och kreativitet, berättar lärarna unisont. Under arbetets gång har vi också utvecklat förmågor i exempelvis att skriva manus och digital kompetens för olika filmtekniker.

Louise Svensson och Johanna Johansson berättar vidare att processen varit lustfylld då eleverna haft stor frihet att spinna loss och arbeta självständigt, med strukturerad handledning av lärarna. Kreativiteten har fått stort utrymme, och lärarna ser att lärandet varit centralt.
- De ämnen vi integrerat i arbetsområdet är NO, teknik, bild och svenska. Det har varit ett stort fokus på fakta kring hur man ska återvinna, vad man kan återbruka och hur man hanterar farligt avfall. Allt för att få så bra och korrekt information i filmerna som möjligt.

Vinnande ”verkligt” vetande

På Trönninge skola har Josefine Sjöberg arbetat med processen med skolans femteklassare. Också där blev processen ämnesövergripande med NO, svenska, slöjd och matte integrerade. Och också där är upplevelsen att verklighetsförankrade arbetsområden gagnar elevers lärande.
-Eleverna kan direkt koppla det vi tar upp i skolan med elevernas vardag, det vill säga hur val påverkar miljön. För att få en helhet är det viktigt att arbeta ämnesövergripande och att det finns tid till samplanering.

I alla processer finns utvecklingspotential. Josefine Sjöberg har en önskan om att stärka samarbetet skola-arbetsliv ännu mer genom att använda medskapande externa aktörer som skjuts för inlärning.
-Det hade varit trevligt med ett besök från VIVAB eller någon annan från kommunen för att starta igång arbetet eller under arbetets gång, menar hon. Det är bra om eleverna får information från andra än oss lärare som de träffar varje dag, som kan bidra till elevernas kunskapande.

Josefine Sjöberg, vars klass alltså är en av de tre vinnarna i filmtävlingen, skulle definitivt rekommendera genomförs igen och menar att det är ett stimulerande arbetssätt, både för elever och lärare.
- Ja, när det kommer lokala aktörer utifrån och omvärlden kommer in i skolans verksamhet på ett naturligt sätt får det effekt. Tävlingsmomentet sporrar och bidrar dessutom till att öka sammanhållningen i klassen. Det ger ett gemensamt mål.

”Det är i skolan framtiden finns!”

Under åtta månader har processen varit igång från idé till genomförande. Lärarna har uppmuntrats att dokumentera under arbetets gång så att en analys av processen ska kunna genomföras om samarbetet mellan VIVAB och barn- och utbildningsförvaltningen bli ett återkommande inslag.
- Det är viktigt att vi utgår från lärdomar som lärare och elever upplevt under hösten så att vi kvalitetssäkrar arbetssättet och innehållet, menar Viktoria Struxsjö. Lärandeperspektivet ska vara i fokus för ökad måluppfyllelse. Kan vi formalisera en värdeskapande aktiviteter i skarpa lägen kan vi skapa fler processer i den formen och stärka önskad effekt för lärande.

Peter Sjöholm, styrelseordförande i VIVAB, ser fram emot en fortsatt samarbete med skolorna och att återkommande möta kommunens elever på den nya återvinningscentralen kring återvinning och återbruk.
- För mig är det viktigt att vi fortsätter samarbeta med ingång skola-arbetsliv så att eleverna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om återvinning. Det är i skolan framtiden finns, säger Peter Sjöholm.

VIVAB:s styrelseordförande får medhåll om önskan kring fortsatt samarbete från bland andra lärarna på Bockstensskolan.
- Detta har varit en rolig process och det skulle uppskattas om samarbetet med VIVAB blev ett stående samarbete femteklassarna i Varbergs kommun, summerar Louise Svensson. Att dessutom få tävla i något som eleverna har grundläggande kunskaper om från början underlättar motivationen. Denna generation har både klokskap och ambition att göra skillnad för avfall, miljö och hållbar utveckling.

*Utöver Bockstensskolan och Trönninge skola vann också Lindbergs skola.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna