Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-17

Handlar om att ge alla elever samma chans, del 2

Under förra läsåret arbetade Handels- och administrationsprogrammets elever på Peder Skrivares skola i skarpt projekt med bland annat Varbergs handel. Skarpa projekt innebär att eleverna genomför uppgifter i olika kurser med en verklig mottagare. Till skillnad från andra yrkesprogram som har lokaler att utföra praktiska uppgifter så är Handels- och administrationsprogrammet ett ganska teoretiskt yrkesprogram då de inte har tillgång till att arbeta i en handelsmiljö. Genom att samarbeta med Varbergs handel kan skolan ta undervisningen ut i verksamheten där eleverna får göra uppgifter utifrån en handelspassad miljö.

Arbetet med sommartorsdagarna startades upp föregående läsår där Peder Skrivares skola tillsammans med Varbergs handel initierade och genomförde ett samarbete gällande sommarens långtorsdagar i Varberg. Processen Samarbetet föll ut väl, berättar Carina Eriksson ansvarig lärare för eleverna på Handels- och administrationsprogrammet.

- Vi hade en presentation i våras för Varberg handels styrelse. Presentationen gick bra där vi fick igenom ett par goda exempel b.la att handlarna flyttade ut sin försäljning på torget. Enkätundersökningen vi gjorde ute på stan var av stort intresse och vi fick ansvaret att göra ytterligare en undersökning utifrån årets långtorsdagar som genomfördes nu i höst under vecka 39.

När undersökningen är genomförd och årets resultat är klart, kommer en jämförelse med förra årets undersökningsresultat att göras som därefter att presenteras för Varberg handel. Visionen om ett fortsatt samarbete har slagit väl ut och Carina Eriksson har hittat nya samarbeten framöver. Dialogen med handlarna är god. En förståelse för att externa aktörer behöver ha framförhållning i samarbete med skolan är stärkt. Aktiviteter som planeras för ska docka läroplanen och förankras i de kunskapsmål eleverna ska sträva att uppnå. Vidare behöver en röd tråd mellan praktik, teori och kursplaner säkerställas och inte minst förlägga skarpa projekt på bästa möjliga tid under läsåret.

Just nu pågår ett samarbete med en butik i centrala Varberg. Butiken ska ha två olika event och eleverna från Handels- och administrationsprogrammet har fått i uppdrag att marknadsföra eventen.

- Här jobbar eleverna med brainstorming, nuläges och riskanalys, vilken är målgruppen och var finns kunden samt trendanalys. Utifrån resultatet så tar man fram såväl traditionell marknadsföring som digital marknadsföring, berättar Carina Eriksson. Nästa steg blir att sätta upp marknadsföringen på de platser som är relevanta. Efter avslutat evenemang så gör eleverna en analys och uppföljning av resultatet och utifrån det tar man fram styrkor och svagheter som blir av betydelse för nästa evenemang som butiken ska ha.

I pipeline finns eventuellt samarbete med Varberg handels julaktiviteter. Ännu är inget spikat och klart, men det kan vara så att samarbetet kretsar kring att utforma någon form av jultävling i sociala medier.

Vad ger detta arbete eleverna? Motivation?

- Det ger eleverna en insikt och förståelse av hur det fungerar på riktigt, ansvaret ökar då man har en verklig mottagare, utifrån ett praktiskt arbete ger det både förmågan att utföra men också kunskap om de målkriterier som eleven ska nå, engagemanget ökar då man arbetar med varierade arbetsmetoder.

Vad betyder detta för dig?

Att arbeta med skarpa projekt skapar en trygghet i mitt arbete att ge eleverna en verklighetsbaserad undervisning. Att ta undervisningen från klassrummet och ut på verkliga plattformar gör att jag får fler verktyg att arbeta med gällande måluppfyllelse. Det ger mig också en känsla av att jag gör rätt då jag ser att motivationen hos eleverna ökar i såväl genomförande men även i måluppfyllelse.

Du sa sist att fröet var sått och nu kan det bara växa, på vilket sätt tror du att det kommer att växa?

Om samarbetena vi arbetar med nu faller väl ut och att vi ser att det ger nytta för både skola och arbetsliv så tror jag att de skarpa projekten kommer att fortsätta. Ju mer vi arbetar tillsammans och följer upp de resultat vi får, desto bättre förutsättningar för att hela tiden utvecklas och skapa bättre och djupare samarbeten. Tilliten till samarbetsprojekt ökar då vi ser att det faktiskt fungerar och ger något.

Läs även "Handlar om att ge alla elever samma chans", del 1.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna