Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-01

Hallå där! – Värdegrundsdag på Vidhögeskolan

Karin Jensen är lärare och värdegrundspedagog på Vidhögeskolan. I flera år har hon tillsammans med kollegor arbetat för att konkretisera läroplanens kapitel 1 och 2 i syfte att främjan alla människors lika värde.
- När vi pratar om värdegrund med varandra kan vi som kolleger hjälpa varandra att se de olika diskrimineringsgrunderna på ett aktivt och uppdaterat sätt. Vi påminner varandra om det viktiga arbetet och väcker varandra i insikten av att värdegrundsarbete måste ske kontinuerligt för att få en önskad god effekt.

Skolans tema för i år var en av de sju diskrimeringsgrunderna; ”ålder”. Hur kom ni fram till det valet?

- Vi funderade i kollegiet en hel del kring årets tema som var ålder. Behöver vi ta upp den punkten ur diskrimineringsgrunderna med eleverna? Hur skulle vi göra temat så tydligt att eleverna, och kanske också vi vuxna, förstod att ålder kan leda till diskriminering, men att ålder ur ett diskrimineringsperspektiv inte är synonymt med bara att vara gammal.

Berätta om värdegrundsdagen ni genomförde förra veckan och ert tema ”ålder”.

- Lågstadiet började dagen med en konsert. Folkmusikgruppen Jaerv spelade och berättade om hur musik sammanbinder olika tider. Eleverna deltog också i ett enkelt rytmiskt samspel. Därefter träffade eleverna Gunn Svensson, körledare för SPI. Hon berättade bland annat om hur det var att vara barn när hon växte upp. Temat ålder knöt samman lågstadieelevernas dag då klasserna fortsatte diskutera med stöd av filmer, böcker och forumspel.

På mellanstadiet var upplägget ett annat. Fyrornas dag innehöll bland annat visning av filmen Kan du vissla Johanna och ett möte med Anna Ågård som jobbar på äldreboendet Videbo. Hon berättade hur det kan vara att bli gammal, och hur Videbo skapar en trivsam tillvaro för de äldre som bor där. Under vårterminen kommer eleverna att i mindre grupper besöka Videbo och bland annat läsa för de boende. Årskurs 5 och 6 fick en dag med rörelse, sång och dans. De fick testa på att dansa slängpolska och samarbeta via Body percussion. Också dessa klasser lyssnade på folkmusikgruppen och lärde sig om olika instrument.

Högstadieeleverna jobbade klassvis och alternerade mellan olika stationer som möjliggjorde reflektion om ålder ur olika perspektiv som sex och samlevnad, arbete, musik och idrott. Det senare innebar att eleverna spelade basket där några fått instruktioner om att de skulle agera som om de var exempelvis 70 år eller 4 år, utan att säga något till någon. Övningen ledde till många härliga skratt och blev ett fint avbrott från de andra stationernas mer teoretiska.

Hur kan lärare och skolans andra funktioner arbeta kollegialt i ett aktivt värdegrundsarbete?

- Ett kontinuerligt värdegrundsarbete och specifika värdegrundsdagar är viktigt och bra. Det kan dock vara svårt att i undervisningen få med kunskap om de sju diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Beroende på vilket ämne du undervisar i kan ämnesstoffets koppling till diskrimineringsgrunderna var mer eller mindre tydliga. Om vi då samarbetar kring värdegrundsarbetet ger vi tillsammans eleverna bättre förutsättningar för lärande om grunderna och dess innebörder. Jag tänker också att när vi kollegor pratar om värdegrund med varandra kan vi hjälpa åt att uppdatera våra egna tankar om de sju punkterna. Vi påminner varandra om det viktiga arbetet, avdramatiserar vad som kan upplevas som svåra frågor, och väcker varandra i insikten av ett värdegrundsarbete måste ske kontinuerligt för att få en önskad god effekt.

Ny teknik ger nya sorters kränkningar, och just det kan vara ett problem för skolan. Dels att förebygga, dels att hantera när kränkningar har uppstått. Hur arbetar Vidhögeskolan med detta?

- Det korta svaret är att vi agerar och tar kränkningar på allvar. Vi visar att vi inte accepterar det. Bland annat gör rektor och jag tillsammans klassrumsbesök och för dialog med eleverna om kränkningar, de sju diskrimineringsgrunderna och betydelsen av att vi ska respektera varandra och våra olikheter. Vi samarbetar med hemmen genom att ge information om skolans uppdrag att värna varje individs personlighet, uppmuntrar vårdnadshavare att prata med sina barn om skoldagen och barnets sociala situation och vara modiga i att fråga hur det är i skolan. Det är viktigt att vi försöker ha en kontinuitet i kontakter med hemmen så att vi kan jobba tillsammans, med skolans och samhällets värdegrund.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna