Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-19

Hallå där! - Utvecklingsresa med fokus på digitalisering

Idag har barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun besök av 18 skolchefer från Skaraborgs län. De är på sin årliga utvecklingsresa där fokus ligger på digitalisering. Under dagen kommer de att besöka Mariedalsskolan och Trönninge skola för att få en inblick i hur de använder sig av digitalisering i undervisningen.

Hallå där! Niklas Andersson, lärare i Ma/NO samt förstelärare med inriktning digitalisering, IT och lärande på Trönninge skola.

Berätta vad som kommer att ske under dagens besök?

- Jag kommer att visa skolcheferna från Skaraborgs län runt här på Trönninge skola. Vi kommer tillsammans att titta på hur skolan är byggd med olika lärmiljöer som stödjer ett modernt sätt att undervisa. Jag kommer även att visa upp våra digitala verktyg samt ge exempel på IT som verktyg för lärande.

Okej, spännande! Kan du berätta om de exemplen?

- Jag vill ha en undervisning som är formativ, elevaktiv och utmanande. Därför använder jag mig mycket av digitala verktyg. Undervisningen utgår ofta från verktyget Showbie, där eleverna kan få tillgång till uppgifter som de ska jobba med. De kan också lämna in arbeten och få respons. Dessutom är det enkelt att lägga in extramaterial och filmer, det är bra för alla elever men särskilt bra för dem som behöver extra stöd. Med andra ord, det är ett verktyg med obegränsade möjligheter. Något annat som jag också använder mig mycket av är att eleverna på olika sätt spelar in film. På detta sätt kan de utveckla många olika förmågor, till exempel att resonera eller använda begrepp. Det kan handla om allt ifrån att beskriva likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer till att resonera kring hur man kan storleksordna tal i bråkform och att muntligt förklara hur man löser olika uppgifter.

Vilka är de stora fördelarna med att undervisningen blir mer digitaliserad?

- Min erfarenhet är att eleverna klarar av svårare uppgifter med hjälp av det digitala. De får mer utmaningar samtidigt som de förstår på djupet. Det är enklare att anpassa uppgifter utifrån elevernas behov. Och eleverna kan ofta jobba med samma uppgift, med mer utmaningar eller hjälpmedel till de som behöver. Att vi sedan kan visualisera saker på ett nytt sätt är också en stor fördel.
- För min egen del skulle jag säga att hela mitt arbete har blivit lättare tack vare digitaliseringen. Projektorn är igång varje lektion och mycket av det jag tidigare skrev för hand på tavlan finns nu i datorn. Även det administrativa arbetet är lättare, tänk allt papper man kopierade upp förr, det slipper man när man har det digitalt.

Under dagen ska du även berätta om den digitala resan som kommunen har gjort. Vad kommer du att säga då?

- Att förändring är ett normaltillstånd, det sker en ständig utveckling där vi alla har kommit olika långt. Men alla utvecklas ständigt och digitaliseringen är väl invävd i undervisningen idag. Här på Trönninge skola har vi goda förutsättningar för att arbeta digitalt, allt det praktiska finns.
Digitaliseringen finns överallt i samhället så för mig är det en självklarhet att det även ska vara en del av skolan. Det ger många vinster, både för elever och lärare, att en del av undervisningen är digitaliserad.

Frida Eckegren Serholt
 

ikon

Senaste nyheterna