Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-01-05

Hallå där! - Tiia Ojala

Nästa veckas studiedag innehåller som del av de kompetensutvecklande insatserna en föreläsning med fokus på språk- och arbetsutvecklande arbetssätt. Tiia Ojala är den tredje föreläsaren under läsåret att möta pedagoger och lärare under den rubriken, och Pedagog Varberg stämde av läget inför tisdagens uppdrag.

Hallå där, Tiia Ojala - gymnasielärare i SVA, läromedelsförfattare och föreläsare som anländer Varberg på tisdag.

Välkommen till västkustens kreativa mittpunkt - hur går tankarna inför dagen?

- Min förväntan är alltid att med konkreta tips, för att utveckla undervisningen, ge inspiration till dem jag möter så att elevers lärande stärks! Lärare som vill kunna möta nyanlända och flerspråkiga elever bättre, men inte vet hur, kan förhoppningsvis få verktyg för att förfina sin undervisning. Det betyder inte att hela lärarens praktik ska förändras, utan det kan vara en liten del som justeras och gör stor skillnad.

Vad kommer du att ta upp i föreläsningen?

- Föreläsningen kommer att utgå från språk- och ett kunskapsutvecklande arbetssätt. Framgångsfaktorer i undervisningen, läsning, samtal och skrivande. En del formativ bedömning kommer också att ingå, och jag kommer att vara noga med att beskriva helheten för god undervisning genom att synliggöra delarna som förutsätts för effekt.

- Lärare som inte undervisar i svenska som andraspråk har värde av föreläsningen. Även om exempel som ges utgår från nyanlända och flerspråkiga elever, är det självklart överförbart till elever med svenska som modersmål. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gagnar alla elever!

Du är den tredje av föreläsare som i temat språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Era föreläsningsinsatser hänger på sätt och vis samman, eller hur?

- Ja, så är det. Kjell Kampe har ju talat om förståelsen att arbeta med nyanlända och flerspråkiga. Laid Bouakaz lyfte vårdnadshavares engagemang som framgångsfaktor och att vi tillsammans med hemmet skapar goda förutsättningar för skolgången. Och jag kommer på tisdag att ta temat utifrån ett pedagogiskt perspektiv och i kontext undervisning. 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna