Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-19

Hallå där! - På söndag avgår resan till Auschwitz

På söndag reser drygt femtio elever, pedagoger och lärare från Varberg till Krakow i Polen. En plats vars namn och omnejd för alltid är förknippad med folkmord och förintelse. Anna-Kerstin Fälth, lärare på Trönninge skola, är en av deltagarna i årets bildningsresa.

Auschwitz, Birkenau och de judiska kvarteren som då var getton, vi ska besöka dem alla och fortsätta berätta berättelsen hur nationalistiska strömningar under 1930-talet kunde leda fram till arbets- och förintelseläger.

Från och med 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen ett direkt ansvar att samordna resan till Krakow. Researrangörerna är fyra lärare och pedagoger med ett värdegrundsuppdrag vars utgångspunkt är förintelsen. Syftet med resan till Krakow, inklusive för-och efterarbete, är att förverkliga läroplanens skrivning om bland annat människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värden.

Hallå där Anna-Kerstin Fälth, du reser söderöver på söndag. Vilka förväntningar på resan har du?

- Det är första gången jag reser med till Krakow, och jag ser fram emot att få uppleva det som resan ger. Att få se platserna, uppleva det elever och kollegor som deltagit i resan beskrivit. När vi fick frågan i arbetslaget vem som ville åka i år, var jag snabb att räcka upp handen! Detta är ju en fantastisk möjlighet att få förståelse för bland annat förintelsen och få chans att knyta ihop teori och upplevelse.

Har du börjat spåna kring hur du skulle kunna använda upplevelsen i din undervisning?

- Egentligen har den processen redan startat. Elever jag undervisar nu har ju blivit intresserad av förintelsen, andra världskriget och saker vi vet hände bara av att jag berättat att jag ska resa till Auschwitz, Birkenau och de judiska kvarteren.

Hur förbereder du dig inför resan?

- Arrangörerna samordnar ett antal träffar där alla som ska resa med träffas. Dels får vi information om själva resan, dels möter vi människor med nära upplevelser av förintelsens konsekvenser. Det som vi får berättat för oss om själva perioden och konsekvenserna av förintelsen bearbetas ständigt i huvudet just nu. Det är ju en sak att läsa om tiden, och att förmedla kunskapen om den till elever utifrån läroböcker, en annan att ha besökt platserna och tagit in det utställningar och artefakter ger. Det förbereder jag mig inför. Känslorna som kan komma att uppstå, både hos mig och eleverna som reser med.

- Vi behöver dom här resorna och att eleverna för vidare kunskap de tar till sig till andra elever. Det samhälle vi upplever idag med starka nationalistiska strömningar skapar behov av verktyg för att kunna bemöta åsikter och attityder på ett så korrekt sätt som möjligt.

Vi kanske kan höras igen när du kommit hem, så vi får ta del av upplevelsen och fortsätta samtalet?

-Absolut! Jag har precis som eleverna ett ansvar att föra kunskap vidare, och kanske kan jag uppmuntra lärare att resa med nästa år. Systematiken i resorna, att vi fortsätter erbjuda möjligheten, är så viktigt. Kanske viktigare n någonsin.

viktoria.struxsjo@varberg.se

ikon

Senaste nyheterna