Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-04-27

Hallå där! – Ny samverkan mellan skola och skolbibliotek

Under läsåret har en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun. Idag presenterades den på Komedianten.

Hallå där! Margaretha Bengtsson, språkutvecklare i Varbergs kommun.

 

Vad har hänt idag?

- Vi har presenterat den nya handlingsplanen för skolbiblioteken i Varbergs kommun för rektorer, verksamhetschefer och skolbibliotekarier. Fokus i handlingsplanen ligger på samverkan mellan skola och skolbibliotek. Vi bjöd därför även in författaren Johan Unenge för att föreläsa om skolbibliotekens viktiga roll och läsningens betydelse för lärande.

Vad innebär den nya handlingsplanen?

- Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra skolbibliotekens uppdrag utifrån skollagen och Varbergs kommuns biblioteksplan. Skolbiblioteken ska stödja elevernas kunskapsutveckling, stimulera läslust, vägleda och främja språkutveckling. De ska vara en integrerad del av skolans verksamhet och är alltså en viktig del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och kunskapsutveckling.

På vilket sätt involveras lärarna?

- Handlingsplanen blir ett stöd i utvecklandet av samverkan på skolorna. Ett förslag är att skolorna startar upp en biblioteksgrupp bestående av rektor, lärare, skolbibliotekarie och elever. Där kan de utveckla arbetet kring skolbiblioteket. Johan Unenge gav i sin föreläsning exempel på hur lärare och skolbibliotekarier kan samverka i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta blir alltmer viktigt inte minst med tanke på de nya skrivelserna i Lgr 11 som träder i kraft 1 juli 2018.

Vad har du för förhoppningar med handlingsplanen?

- Att framtidens skolbibliotek blir en stor del i skolans verksamhet med ett nära samarbete mellan lärare och skolledning i det dagliga arbetet. Skolbiblioteken främjar språkutveckling och intresse för läsning och förhoppningsvis blir biblioteken en central och levande mötesplats på skolan.


Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna