Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-20

Hallå där, Maria Böök!

Maria Böök, du är en av tre involverade rektorer i studiedag i Team Norr.

Ni har ett litet specialarrangemang på torsdag – berätta!

- Föräldraföreningen har ställt frågan om vi är intresserade av att Ulrika Aspeflo kommer till oss och dels föreläser, dels genomför workshop med fokus lärmiljöer och specifikt elever med någon form av NPF. Arrangörer är Vidhögeskolans föräldraförening och deltagande skolor är bland annat pedagoger och lärare från Derome skola Vidhögeskolan och Kung Karls skola.

Intressant. Är det vanligt att föräldraföreningar kan medskapa till innehållet i en studiedag?

- Jag har faktiskt aldrig hört talas om någon annan skola som samarbetat med en föräldraförening på detta viset. Vi ser fördelar med en god dialog där vi kan arbeta transparent och för varje elevs lärande, och att de initiativ som föräldraföreningen bidrar med ska gå i linje med de mål och planer vi har på skolan.

Vilka förväntningar har du och dina rektorskollegor på lärares lärande utifrån innehållet i dagen?

- Studiedagens innehåll ligger helt i linje med de utmaningar som medarbetare har beskrivit av en fördjupad kunskap om anpassade lärmiljöer – för alla elever. Innehållet kommer att stärka pågående kollegialt arbete eftersom alla pedagoger och lärare deltar. Vi förväntar oss att det som Ulrika Aspeflo lyfter fram som verktyg för ett görande, också praktiseras i vardagen och i den löpande undervisningen.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna