Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-02-03

Hallå där – Hur går det, Bosgårdsskolan?

Vårterminens annorlunda uppstart med företrädesvis fjärrundervisning för elever i årskurs 7, 8 och 9 som punktinsats har övergått i att organisera för en period med kombination av när-, fjärr- och distansundervisning. Pedagog Varberg kikar digitalt in på Bosgårdsskolan och stämmer av läget med skolans rektor för berörda årskurser Birgitta Therén.

Hallå där, Birgitta!

Beskriv hur Bosgårdsskolan organiserar undervisningen för elever i årskurs 7, 8 och 9 just nu.

- Vi har valt att organisera för den här perioden så att så att årskurs 7 och 8 har närundervisning på skolan tre dagar i veckan, och årkurs 9 är på plats på skolan fyra dagar i veckan..

Hur fungerade första veckan i praktiken och för undervisningen?

- Det har fungerat bra! De problem som uppstått har kunnat hanteras, exempelvis lite teknikstrul. Det är glädjande att flera elever arbetat på fint och funnit ett arbetssätt som fungerar bra i Google Classroom och chattfunktioner.

Hur har eleverna upplevt att komma tillbaka till skolan?

- Vi har använt så kallade exit ticket till eleverna. Deras svar ger oss en blandad bild av hur de upplevt sitt lärande. De allra flesta eleverna tycker att skoldagarna har fungerat, men de beskriver också att de längtar efter skolan och kompisarna. Många elever har presterat mycket mer än de vanligtvis har gjort.

Hur är stämningen på skolan bland medarbetare? Vilka funderingar uppstår? Vilka utmaningar ni ställs kollegiet inför?

- Under terminens två första veckor var stämning mycket god. Förra veckan hade vi APT där jag via en enkel enkät som medarbetarna fyllde i, fick ett nuläge gällande mående och eventuella stressfaktorer. Av enkätsvaren ser jag att de flesta upplever att veckorna har fungerat bra, men att just lite teknikstrul påverkat arbetet.

Just nu diskuterar vi svårigheten i att växla mellan närundervisning och distansundervisning under en och samma dag. Undervisning kanske kräver mer av planering för att möta de behov som eleverna har. Vi behöver fundera över hur differentiering av undervisningen kan möta upp lärandebehov hos eleverna.

Det är fullt förståeligt att såväl viss oro som ”trötthet” kan uppstå hos medarbetare under rådande omständigheter. Hur boostar du din organisation på Bosgårdsskolan?

- Jag vill berömma hela arbetslaget för årskurserna 7-9 för det jättefina arbetet de utför under rådande omständigheter. Alla på skolan har hjälpts åt, och fortsätter att stötta varandra – vi har verkligen toppenmedarbetare!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna