Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-02-01

Hallå där – Hur går det, Almers skola?

Vårterminens annorlunda uppstart med företrädesvis fjärrundervisning för elever i årkurs 7, 8 och 9 som punktinsats har övergått i att organisera för en period med kombination av när-, fjärr- och distansundervisning. Pedagog Varberg kikar digitalt in på Almers skola och stämmer av läget med skolans rektor Sebastian Rundberg.

Hallå där, Sebastian!

Beskriv hur Almers skola organiserar undervisningen för elever i årskurs 7, 8 och 9 just nu.

- Vi har valt att ha de första veckorna hela och sammanhållna för de olika årskurserna, oavsett om det är när- eller fjärrundervisning eleverna har. Under veckorna 4-6 har åk 7, 8 och 9 varsin vecka på skolan. Först sista veckan innan sportlovet blir det växelvis för årskurserna 7-9 under skolveckans dagar.

Hur fungerade första veckan i praktiken och för undervisningen?

- Den fungerade över förväntan! Eleverna har överlag klarat fjärrundervisningen på ett mycket bra sätt. Likaså fungerade första veckan med närundervisning för åk 9 alldeles utmärkt.

Hur har eleverna upplevt att komma tillbaka till skolan?

- Eleverna är generellt glada över att få komma tillbaka till skolan. De pratar mest kring den sociala biten som de upplever att man förlorar när man har undervisning på fjärr- eller distans. Jag vill samtidigt för vidare att jag får höra att många eleverna tycker att själva undervisningen via länk har fungerat bra.

Hur är stämningen på skolan bland medarbetare? Vilka funderingar uppstår? Vilka utmaningar ni ställs kollegiet inför?

- Stämningen är mycket god med tanke på omständigheterna. Funderingarna har av naturliga skäl många gånger rört verksamhetsanpassningar utifrån smittläget. Fjärrundervisningen har också utmanat alla på ett konstruktivt sätt. Möjligheterna till att förändra sin undervisning har varit och är stora.

Det är fullt förståeligt att såväl viss oro som ”trötthet” kan uppstå hos medarbetare under rådande omständigheter. Hur boostar du din organisation på Almers skola?

- All personal har verkligen ansträngt sig i sitt yttersta för att verksamheten ska fungera för alla på skolan. Det finns en vilja och ett intresse för att utveckla undervisningen, där rådande omständigheter troligen satt lite extra fart på den här rörelsen mot förändring och förbättring.

Våra ledord på Almers skola är ”arbetsglädje, motivation och tillit”. Dessa ord ska genomsyra vår verksamhet i vår vardag. Trots omvärldens tillstånd, finns dessa ord med oss hela tiden. De gör att vi håller i och håller ut under den här ansträngda perioden.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna