Sök

2019-08-28
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Hallå där! - Digital kompetens för undervisning

För fortsatt pedagogisk och digital kompetens, och för att möta nya krav i läroplan och kursplaner, ges i höst kompetensutvecklingsinsatser om digitalisering som stödjer arbetssätt och arbetsformer i undervisningen.

Höstens utbildningsinsatser har fortsatt fokus för att utveckla lärares digitala kompetens. Dels ska en förståelse för vilka verktyg som finns finnas, men också kunskap om hur det pedagogiska arbetet kan inkludera appar och program på ett sätt som stärker undervisningen och elevers lärande, inte distraherar.

Hallå där, Christian Lorentzen, en av tre IT-pedagoger med kommungemensamt uppdrag att stötta lärare och pedagoger inom IT och lärande. Vad händer i höst?

- Vi erbjuder också i höst fortbildning så att lärare och pedagoger får en stabil grund att utgå från när de väljer vilka digitala verktyg som ska användas i undervisningen. Vi har utgått från förändringarna i ämnes- och läroplanerna, och också omvärldsspanat vilka program och appar, samt programmeringsutrustning andra kommuner använder sig av.

Hur vet man ett en app eller ett program verkligen höjer kvaliten i undervisningen?

- Att använda IT i undervisningen är ingen quick fix. För att se elevers progression i deras kunskapsutveckling behöver vi följa utvecklingen systematiskt och över tid. I Varberg menar vi att man inte kan isolera appar och program och peka ut digitala verktyg som ensamma bärare av en god undervisning. Det krävs mycket mer än så och det ska alltid vara lektionens syfte och innehåll som avgör vilka verktyg som ska användas. Teknik är underordnat pedagogik men samarbetar utmärkt om kunskapen och kompetensen om digitala verktyg är god hos lärare och pedagoger.

Vilka utmaningar ser ni när det gäller sådana här utbildningsinsatser?

- Dels att nå ut med information om att vi erbjuder kurser, dels att erbjuda ett för lärare och pedagoger relevant innehåll. Vi har svårt att möta enskilda lärares behov av kompetenshöjande insatser, där kan det egna kollegiet vara ett stöd. Där önskemål om ett specifikt innehåll kommer från flera skolor, då ser vi självklart till att försöka anpassa utbudet.

Viktoria Struxsjö

Anmälan till höstens utbildningar görs via medarbetarwebben, Digitala verktyg, resurser och läromedel.

ikon

Senaste nyheterna