Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-03-30

Hallå där – Digitala verktyg och tjänster i en annorlunda tid

Saxa. Växla. Flexa. Pågående pandemi och rekommendationer för skolan har medfört ett antal omställningar. En ständig beredskap för nya direktiv gällande undervisningen till trots, lärarna i de kommunala grundskolornas högstadium har ett högt engagemang i att finna effektiv användning av digitala verktyg och tjänster.

Hallå där, Christian Lorentzen och Magnus Lindblad, utvecklare IT och lärande på förskole- och grundskoleförvaltningen!

Från att dagligen ha varit på skolor för att lotsa, leda och hjälpa lärare i IT och lärande, till hemmaarbete och digitala möten. Berätta!

- Ja, det har varit en omställning i arbetsvardagen också för oss. Men vi har försökt att hitta lösningar för fortsatt stöd också i den tid vi har just nu. Ett exempel är att vi lagt ut tider för lärare att ta del av korta digitala utbildningsträffar.
- Både behov och intresse har varit stort, och just nu resonerar vi om detta är ett arbetssätt att fortsätta med, också efter pandemin. Det vill säga att istället för fysiska eftermiddagspass, fånga in behov i digitala möten.

Ni har fått till er en del reflektioner från lärare om hur när- fjärr- och distansundervisningen, det rent tekniska, fungerat på skolorna under våren. Sammanfatta!

- De digitala tjänster som tillhandahålls centralt har fungerat bra och fyllt funktion för undervisningen. Lärarna har varit aktiva, anpassat undervisningen utifrån förutsättningarna och hört av sig till oss när de dragit lärdomar av hur tekniken kan stödja elevers lärande. Det är ett komplext läge vi alla befinner oss i, och även om tekniken fungerat, ser vi som de flesta andra att skola är bäst på plats.
- Som stödfunktioner är det jätteviktigt att lärare har dialog med oss, och hör av sig och berättar både om nuläge och vad de ser framöver i kontext digitala verktyg och tjänster.

Vilka erfarenheter tar ni med er för framtiden?

- Vår förhoppning är att lärarna tar med sig de erfarenheter och lärdomar som de fått under vårterminen in i närundervisningen. Att digitala verktyg och tjänster används då det stödjer elevers behov av lärande. Den digitala lärmiljön är en förutsättning för att bedriva effektiv utbildning och lärarna i Varberg har höga förväntningar på väl fungerande digitala verktyg och tjänster.
- Vi kommer givetvis att fortsätta omvärldsbevaka för att kunna tillhandahålla hög kvalitet som verkligen uppfyller just förväntningar och behov i verksamheten med fokus på undervisningen.

Viktoria Struxsjö

FDLIS konferens 28 april 2021

Pssst... Du har väl inte missat att anmäla dig till konferensen Lärande möte i projektet FDLIS? Anmäl senast 15 april!

Du kan få reda på mer om FDLIS - Framtidens Digitala Lärande i Skolan genom att lyssna på vår podd med medverkande i projektet.

ikon

Senaste nyheterna