Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-12

Hallå där! - Berätta om årets satsning på programmering!

Under läsåret har det skett flera övergripande kompetensutvecklingsinsatser för lärare i matematik och teknik. För dem som undervisar åk 7-9 har fokus legat på programmering och att rusta dem inför den reviderade läroplanen.

Hallå där! - Magnus Carlenäs, lärare och delaktig i utbildningarna.

Ett läsår går fort. Hur ser du tillbaka på den kompetenshöjande processen för programmering åk 7-9 som vi genomfört under året?

- Hallå själv! Ja, tiden har verkligen gått fort och det finns mycket att berätta. Det är två parallella processer som pågått. Inom matematik har det funnits möjlighet att delta i NCM:s Modul Matematik med digitala verktyg 2 under några studiedagar. På torsdagseftermiddagar under våren har vi gjort en egen satsning mot teknikämnet där vi riktat in oss på programmering av elektronik och egna konstruktioner med hjälp av mikrokontrollen Micro:bit. Det är många lärare som har deltagit men också några som inte haft möjlighet på grund av andra pågående processer.

Jag tycker att det funnits en vilja från förvaltningen att skapa likvärdighet, både vad det gäller utbildning och vad gäller förutsättningar att omsätta det vi fått testa i det egna klassrummet. Det har gjorts vissa centrala satsningar på utrustning för teknikämnet så att inte den lokala budgeten ska vara en bromskloss att komma igång. När de gäller likvärdighet i det sammanhanget tror jag Varbergs kommunala skolor ligger långt fram.

Upplever du att deltagande lärare rustats på ett relevant sätt för de reviderade läroplanernas innehåll? Ge gärna exempel.

- Eftersom inriktningen på NCM:s fortbildning för matematiklärare inte var att lära sig att programmering utan en fortbildning om programmering där vi fick testa på olika exempel har vi kommit en bit på vägen och under hösten 2018 fortsätter arbetet.

Från NCM har vi fått med oss en hel del begrepp som vi kommer ha god nytta av, exempelvis undervisning genom Tinkering som går ut på att få ett färdigt eller delvis färdigt program att förstå och förändra. Genom modulen har lärarna fått exempel på olika programmeringsmiljöer såsom JavaScript, Scratch och vid sista träffen även Python. Vi fortsätter under hösten att hjälpas åt att hitta en bra och framkomlig väg.

Gällande fortbildningen inom teknik tror jag att de som deltgit bör känna sig redo att starta upp arbetet med programmering av elektronik då inriktningen varit lite mer hands-on under träffarna och det vi gjort på kan plockas rakt in i klassrummet.

Vad händer framåt i processen för lärarna?

- I matematik har vi tittat på ett förslag till läromedel som kan användas för att underlätta införandet i klassrummet. Tanken är att man ska kunna gå vidare och lära sig den programmering som behövs tillsammans med eleverna utan att det ska ta en massa planeringstid. Under hösten kör vi fler gemensamma träffar där vi jobbar vidare materialet.

För tekniklärare fortsätter vi det arbete som pågått under våren. Det blir både en studiedag och några torsdagseftermiddagar. Vi kommer fortsätta med ett liknande upplägg. En grundkurs, en fortsättningskurs och en uppföljande träff där den sista är till för att bolla idéer och diskutera undervisningsexempel mm.

För den som vill studera mer på egen hand kommer det även en del uppdragsutbildningar från Skolverket för lärare om programmering, och ett antal högskolor anordnar kurser under höst och vår. Läs mer på skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Något övrigt du vill tillägga?

- Det är viktigt att förstå att programmering är en liten del av den digitalisering som ska ske i svensk skola. Uppdraget är att de nya skrivningarna ska ingå i undervisningen under nästa läsår, och det betyder inte att man måste börja jobba med de nya skrivningarna i augusti utan när man är redo under nästa läsår. I Varberg har några skolor valt att låta programmering ingå som en del av elevens val och det kan vara en bra mjukstart för den som ska undervisa.

Under nästa läsår görs också en satsning på lärare i grundskolans åk 1-6 när det gäller programmering i matematik- och teknikämnet. Då blir det grundläggande fortbildning inom programmering med mycket hands-on. Det kommer att finnas prova-på-lådor som skolorna kan låna. För de lärare som upplever att det vore bra att få hjälp inledningsvis så kommer jag och Magnus Lindblad att finnas tillgängliga vissa tider och kan vara med på plats i klassrummet.
 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna