Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-25

Hallå där! Årligen återkommande redovisningar

Nästa vecka knyts processen, där elever tillsammans med lärare och pedagoger besökt förintelseläger i Polen, samman. För nu. Parallellt har planeringen för kommande elevresa påbörjats.
- Elever som deltar inför, under och efter resan får en stärkt kraft att fortsatt påverka samhället i riktning mot mer tolerans och alla människors lika värde, säger Ika Landén Moos, en av de pedagoger med ansvar för processen.

Det har gått några månader sedan resan till Auschwitz. Nu är det dags för redovisningskväll för de elever som deltog. Berätta - vad händer en sådan kväll?

- Vi kommer nästa vecka att arrangera en minneskväll till minnet av Förintelsen. Den officiella minnesdagen är den 27 januari, dagen då Auschwitz-Birkenau befriades. Vi tycker det är viktigt att även Varbergs kommun deltar i hågkomsten av Förintelsens offer. Det blir en kväll att reflektera över vår historia och uppmärksamma hur viktigt arbetet för alla människors lika värde är. Vi behöver påminna varandra om att demokrati inte är en självklarhet, utan något vi ständigt måste värna om.

Vilka olika former av redovisningar bjuder eleverna på den här gången?

- Under kvällen kommer de kommunala grundskolornas elever som deltog på resan till Auschvitz-Birkenau att presentera olika delar från sina redovisningar. Eleverna kommer att berätta om sina upplevelser av resan och vi kommer att få se film och bilder. De ges tillfälle att beskriva olika levnadsöden under Förintelsen och presentera fakta om Förintelsen. Det blir också musikaliska inslag.

Hur förändras elevernas upplevelser och tankar av resan, från er tid på plats fram till redovisningarna?

- Jag tror att många elever som deltar i värdegrundsarbetet kring Förintelsen och resan till Auschwitz-Birkenau genom ökad kunskap har möjlighet att möta och argumentera saktligt mot personer som inte anser att alla människor har samma värde. Eleverna blir viktiga ambassadörer på skolorna och i samhället för att motverka, rasism, främligsfientlighet och fördomar. Elever som deltar i processen inför, under och efter resan får en stärkt ambition och kraft av att fortsatt påverka samhället i riktning mot mer tolerans och alla människors lika värde. Eleverna har jobbat intensivt och uthålligt med att få till bra och informativa redovisningar och alla högstadieelever har fått ta del av vårt viktiga arbete.

Vi blickar framåt. Vad händer härnäst i planering och process för ert uppdrag att arbeta med resorna till Auschwitz-Birkenau?

- Efter minneskvällen börjar planeringen inför årets resa. Vi kommer att besöka Varbergs grundskolor under april och maj, och informera om arbetet. Dessförinnan behöver vi lite tid för utvärdering och analys.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna