Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-13

Gymnasiemässa – en del i elevers vägledning

Under veckan har regionens gymnasiemässa lockat drygt 3 000 halländska elever i årskurs 9 till Sparbankshallen. Information om gymnasieskolor och utbildningar ges och mässan ska vara en del av elevers vägledning för vidare studier och yrkesval.
- Eleverna är intresserade av att ta del av information, säger grundskollärare Calle Holmqvist.

Kan en gymnasiemässa bidra till att elever inhämtar information som hjälper dem att göra ett väl underbyggt val av gymnasieprogram? När två av Bosgårdsskolans lärare frågar skolans elever är svaret ja, samtidigt som eleverna framför önskemål om breddat innehåll.
- En utmaning i sådana här sammanhang är att eleverna är blyga och inte alltid vågar gå fram och ställa frågor till personer i montrarna, även om de vill.  Aktiviteter i montrarna är därför ett bra sätt att bryta isen, menar Kjersti Eliassen och Calle Holmqvist, och hoppas å elevernas vägnar på en något uppdaterad mässa inför kommande år.

Stärka elevernas valkompetens

Som alltid inför arrangemang som gymnasiemässan är förberedelser A och O. Eleverna behöver känna till sammanhanget, ges förförståelse till hur mässan är uppbyggd och hur innehållet kan förväntas stärka deras valkomptens. Malin Jacobsson arbetar som studie- och yrkesvägledare på Trönninge skola och Lindbergs skola.
- Vi studie- och yrkesvägledare har som ambition att komma in i klasserna före mässan och informera om vad som är på gång. Efter mässan kan vi väva in elevernas reflektioner av vad de upplevt och sett, i de individuella samtalen.

Gymnasiemässan i Sparbankshallen.

Gymnasiemässan i Sparbankshallen.

Intresserade av informationen

Lärarna Kjersti Eliassen och Calle Holmqvist berättar att eleverna är intresserade av den information från skolor och program som mässan tillhandahåller, och att de give-aways som delas ut i montrarna definitivt är en intresseväckare hos eleverna. Däremot är både Kjersti Eliassen och Calle Holmqvist tveksamma till om mässan är avgörande för elevernas val till gymnasiet.
- Vi upplever att studie- och yrkesvägledarna har ett viktigt uppdrag i att stötta elevernas tankar och funderingar kring vilka program och skolor de kan välja bland.
De menar också att det skulle behövas tolkar på plats på mässan till flerspråkiga elever.
- Det är svårt nog för våra svenskspråkiga elever att förstå informationen, säger de och får medhåll av Malin Jacobsson.

Maria Hylander

ikon

Senaste nyheterna