Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-06-26

Glad sommar önskar Pedagog Varberg

Från stabilt och normalt läge under hösten, till beredskap och nya arbetssätt under våren. Läsåret 2019/20 kom att bli ett annorlunda läsår som vi kommer att prata om i många år framöver. Men även om det vardagliga arbetet utmanades under senare delen av läsåret, var grunden för undervisning och kunskapsutveckling i verksamheterna stabil. Sannolikt lyckades därför lärare, pedagoger, EHT, rektorer och stödfunktioner hålla igång och ut på ett exceptionellt sätt.

Under det just avslutade läsåret bedrevs kompetensutveckling för kommungemensamma strategier och processer på fortsatt hög nivå. Kvalitén i det vi gör fördjupades och en första ansats att systematisera ett kollaborativt arbetssätt togs. Det kollegiala förhållningssättet har sakta och stabilt givit skjuts för en kulturförändring där skolutveckling inte ses som ett merarbete, utan något betydelsefullt och avgörande för elevers lärande.

Pedagog Varberg har under året pausat den mycket uppskattade reportagserien Skicka Vidare där en stafettpinne förs vidare från en medarbetare till en annan och genererar en inblick i varandras arbetsvardag. Vår ambition är att kicka igång serien igen till hösten och du får gärna tipsa oss om kollegor du önskar läsa om.

När semester och ferie strax går på full rull för alla i förskole- och grundskoleförvaltningens organisation, vill Pedagog Varberg önska trivsam och vilsam ledighet. Tack för tips om uppslag till texter och reportage, för gott bemötande när ”reportrar” besökt verksamheterna och självklart ett stort tack för allt som görs varje dag på varje enhet!

Glad sommar – på återskrivande!

Maria Wirén
Frida Eckegren Serholt
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna