Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-05

Flerspråkiga barn och elever – en tillgång och resurs!

Med anslaget ”Modersmål är avgörande för ett barns identitet, kunskaps- och språkutveckling”, inleder Åsa Lundman, samordnare i Skellefteå kommun sin föreläsning för hundratalet verksamma medarbetare i Varbergs kommunala förskolor och grundskolor.

Linna Henriksdotter, Yvonne Nilsson och Cecilia Kruse

Föreläsningen innehåller lika delar kunskap, information och inspiration, och ska självklart leda till verkstad på förskolor och i skolor. Förskolechef Yvonne Nilsson och lärarna Linna Henriksdotter och Cecilia Kruse är tre av alla de som finns på plats i Folkets Hus.

- Jag har många flerspråkiga barn på de förskolor jag ansvarar för, och är här idag för att få verktyg att arbeta med i vardagen, säger Yvonne Nilsson.

Språk utmanar

Säkert kan många känna igen sig i en situation där begränsningar i ett språk utmanar oss i att kunna förstå och bli förstådd. När vi läser en vetenskaplig rapport på annat språk än svenska, på en semesterresa, eller när vi möter barn och elever med annat modersmål än svenska. Hur vi väljer att förhålla oss till utmaningen påverkar, i kontext omsorg och skola, barnets och elevens kunskaps- och språkutveckling.

- Se inte alla språk som ett hinder, uppmuntrar Åsa Lundman från föreläsningscenen. Se mångfalden av språk som en möjlighet, och organisera er verksamhet för en variation av god språkmiljö där fler än ett barn ges de rätta förutsättningarna.

Detta håller Cecilia Kruse och Linna Henriksdotter med om. I det dagliga arbetet på Mariedalsskolan ser de att barn med stolthet bär sitt modersmål och svenska språket med stolthet när de språkliga förutsättningarna är tillgängliga.

- Det händer så mycket när flerspråkiga barn lär och språkutvecklar tillsammans med andra barn, berättar de båda lärarna. Det är viktigt att få in modersmål i sång och lek, och berättar vidare att de genom Skapande Skola ska arbeta med Afrika som tema och rubriken Lika, olika, unika.

Språkutveckla tillsammans

Det dagliga, systematiska och återkommande arbetet med språkutveckling och modersmål, är något alla i en verksamhet behöver vara delaktiga i. Behovet av att göra oss förstådda är ett av våra viktigaste skäl för att lära oss nya språk, men då Sverige fortfarande anses vara ett enspråkigt land, kan förekomsten av nya språk i förskola och skola upplevas som problem istället för utmaningar.

- Oavsett tillgång till modersmålspedagoger eller inte, kan vi i arbetslag och personalgrupper genom att tala om flerspråkiga barns och elevers kunskaps-och språkutveckling, medvetandegöra varandra om vår språkmiljö, säger Åsa Lundman. Fundera en stund över hur det i er verksamhet syns att det finns flerspråkiga barn och elever.

Spel, leksaker, böcker och pussel. Läromedel, bedömningsanvisningar och instruktioner för en uppgift. Mycket av de material vi använder i förskola och skola, finns att tillgå på många olika språk, och Åsa Lundman uppmuntrar pedagogerna, lärarna och skolledarna som tar del av föreläsningen att ta tillvara på den förmånen.

- Och skapa förutsättningar för att alla barn och elever får tillräckligt talutrymme! Det är metoder för att visa språket som är det viktiga, och också det vi behöver utveckla.

Skrivningarna i förskolans och skolans styrdokument är tydliga kring utrymme för flerspråkighet, både vad gäller det svenska språket och ett barns och elevs modersmål. Förskolans och förskoleklassens funktion för en modersmålsutveckling är belagd i forskning, och i skollagen. Åsa Lundman summerar:

- Gör det utmanande i att arbeta med flerspråkiga barn och elever till ett kollegialt lärande och kunskapande, summerar Åsa Lundman. Använd exempelvis fruktstunden och utflykten för att lära alla barn vad olika frukter och platser heter på olika språk. Och håll i minnet att bakom varje namn, finns ett barn med kunskaper, erfarenheter och drömmar – oavsett modersmål.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna