Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-21

Ett samhälle slöt upp för elevers valkompetens

Byggnadsinspektör, jurist, elektriker, hovmästare, biomedicinsk analytiker, drifttekniker, butiksbiträde och barnmorska är bara några av de yrken som eleverna i årskurs 8 mötte när de besökte MOA-mässan igår.

Elever fick bl.a. i uppdrag att malla in tacotillbehören rätt

På MOA-mässan* träffade eleverna representanter för olika yrken och branscher och fick på så vis möjlighet att inhämta förståelse för vilken nivå av yrkeskunnande som krävs för olika yrken.

Inför mässan har eleverna fått information och övningar att arbeta med. Jasna Nord är lärare och en av dem som arbetat förberedande med eleverna inför mässan.
- Vi har bland annat diskuterat vilka egenskaper och intressen eleverna har och vilka olika vägar man kan ta för att få olika jobb. Vi har också pratat mycket om att vägen till ett yrke sällan är spikrak. Inför mässan har jag gått igenom mässans utbud med eleverna så att de har kunnat förbereda sig kring vilka yrken de är nyfikna att lära mer om och vilka frågor de vill ställa till olika yrkesföreträdare, fortsätter Jasna Nord.

Björn Örjangård, lärare på Håstensskolan, besökte mässan tillsammans med sina elever. För honom har det förberedande arbetet sett olika ut i de två klasser han undervisar i. I en av klasserna har arbetet skett via det digitala verktyget LoopMe och i den andra klassen skedde arbetet mer traditionellt.
- Vi har på olika sätt pratat om yrken kopplat till kompetenser och vice versa, eleverna har reflekterat kring sin framtid, programval och yrken. De har också fått möjligheten att fundera kring vad de vill prioritera på mässan. Dessutom har eleverna fått möjlighet att förkovra sig i olika yrken genom att titta på filmer och läsa om olika yrken. Eleverna har redovisat sina tankar, förväntningar och synpunkter i programmet LoopMe eller i mindre grupper där jag har gått runt och lyssnat och kommit med inspel. Sedan har vi tagit upp några saker i helklass, berättar Björn Örjangård.

Björn Örjangårds bild av mässan är positiv. Han upplever den som välgjord, med ett lagom antal besökare på plats samtidigt och att eleverna fick lagom med tid inne i mässhallen.
- Stämningen var hög bland eleverna och jag upplever att yrkesrepresentanterna var väldigt tillmötesgående och det var positivt att eleverna kunde göra saker, inte bara titta och prata. Det är viktigt att vi vuxna hjälper eleverna att våga ta kontakt med yrkesrepresentanterna och att de i sin tur ”bjuder in” eleverna. Alla tar inte det steget själva.

För eleverna från Håstensskolan kommer efterarbetet att ske delvis i LoopMe där de får uppdrag att reflektera kring MOA-mässan utifrån olika frågeställningar, delvis i mer analog form där de får möjlighet att tycka till.

- Mässan kommer också följas upp på så vis att eleverna får fundera framåt kring frågor så som exempelvis om man känner sig tryggare inför sitt gymnasieval avslutar Björn Örjangård.

Frida Ljungkvist

*MOA-mässan är en del av den moderna arbetslivsorientering som systematiskt har utvecklats i Varbergs kommunala grundskolor sedan 2014 med syftet att stärka elevers valkompetens.

ikon

Senaste nyheterna