Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-07

En process som inspirerar

Konfettiregn, applåder och glada tillrop. Under festliga former tog elever från årskurs 8 på Bosgårdsskolan emot vinsten i en arkitkturtävling. Processen är en del av skolans SKAL-samarbete med Varbergs Bostad.
- Eleverna har växt oerhört mycket av det här och det har inspirerat oss alla, säger Ajtene Pllana, studie- och yrkesvägledare på Bosgårdsskolan.

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Det är 17 nervösa elever som står på scen i Sparbankshallen. Under hösten har de arbetat i en arkitektprocess och snart ska de få veta vilken av de tre finalistgrupperna som tar hem vinsten.
- Jag ser alla som vinnare. Det här arbetetssättet har verkligen engagerat eleverna. Att jobba med en verklig mottagare och inte bara en klassrumsprodukt har spelat en stor roll. De skapar något på riktigt, säger Christina Kihlström, förstelärare i entreprenöriellt lärande på Bosgårdsskolan. Tillsammans med kollegan Magnus Löfgren har hon planerat och drivit arbetet på skolan framåt. 
Processen är en del i skolans SKAL-arbete. I Varbergs kommun arbetar samtliga grundskolor med Modern Arbetslivsorientering (MOA) och Samverkan Skola Arbetsliv (SKAL) och varje skola har minst ett större företag kopplat till sig. Bosgårdsskolan samarbetar med Varbergs Bostad, där elever får träffa yrkesrepresentanter från bolaget med syfte att få en inblick i arbetslivet.

Skolans SKAL-företag

Arkitekturprocessen startade i september. Då åkte alla 75 elever i årskurs 8 på Bosgårdsskolan, tillsammans med personal från Varbergs Bostad, till Håsten för att se den yta som skulle komma att bli en stor del av deras skolarbete under hösten.
- Dagen efter besöket började eleverna arbeta med uppdraget som integrerats i flera ämnen under terminen, berättar Christina Kihlström.
Eleverna delades in i grupper med uppdrag att utforma en gemensamhetsyta anpassad för alla åldrar och behov.
- Eleverna började diskutera och sedan skissa på vad de ville förändra och förbättra med ytan. De har ringt samtal, beräknat, skrivit, filmat, skapat musik och mycket mer. Alla har bidragit och som lärare har jag fått se dem i flera lärandesituationer. Detta är verkligen formativ och värdeskapande lärande, menar hon.
Eleverna skissade ner sina förslag på arkitektkartor och presenterade sedan sina idéer på filmer som de producerat själva. Kartor och filmer lämnades in till Varbergs Bostad som valde ut tre förslag att titta närmare på.

Mer än bara ett skolarbete

För Christina Kihlström och Ajtene Pllana har höstens process varit mer än bara ett skolarbete.
- I årskurs 8 går det flera elever som inte bott i Sverige så länge. Att se dem utmana sig själva att ta plats och berätta om sina idéer på film, det var stort. Det rann faktiskt ett par tårar av stolthet när jag fick se filmerna första gången, berättar Christina Kihlström.
SKAL-processen har även fått eleverna att samarbeta, tänka fritt och förhålla sig till deadlines. Deras valkompetens har stärkts, och också skolans studie- och yrksvägledare fick vara på tå i processen.
- Det har varit innovativt på många sätt. Eleverna har utvecklats under hösten och intresserat sig för olika yrken som varit kopplade till uppdraget. Det har i sin tur utmanat mig att ta reda på mer information om olika yrken, menar Ajtene Pllana.

Vill bli arkitekt

Åter till scenen i Sparbankshallen. När de tre filmerna är visade för publiken är det dags för juryns motivering till vinnande bidrag.
”Enkel och tydlig presentation. Förädlar befintliga ytor med smarta funktioner, såsom regnskydd, för alla åldrar. Vinnare är, grupp Himmelsblå!”
De sex eleverna i gruppen strålar av glädje och stolthet. 
- Åh det här har varit så roligt! Jag vill bli arkitekt så det här är stort, säger en av de sex vinnande eleverna.
- Jag tror att vi vann för att vi verkligen har tänk att både en 1-åring och en 100-åring ska trivas på platsen, säger en annan elev. 
Varbergs Bostad kommer nu att ta med sig det vinnande förslaget och delar av det kommer förhoppningsvis att bli verklighet på Håsten.
- Det har varit ett grymt roligt process! Det känns häftigt att ha varit med hela vägen. Från det att deras idéer växte fram till dess att en grupp nu står här som vinnare, säger Christina Kihlström.
- Det är roligt att det är flera elever som pratar om att bli landskapsarkitekter efter detta säger Ajtene Pllana.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna