Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-02-23

En dag med fokus på etnicitet

Varje år har Vidhögeskolan en värdegrundsdag där alla på skolan stannar upp och belyser ett ämne. I år var ämnet etnicitet och Karin Jensen, värdegrundspedagog, menar att dagen stärker skolan på många sätt.

Varje år har Vidhögeskolan en värdegrundsdag.

Varje år har Vidhögeskolan en värdegrundsdag.

Förståelse och medmänsklighet. För fjärde året i rad har Vidhögeskolan arrangerat en värdegrundsdag med fokus på en av de sju diskrimineringsgrunderna.
- I år valde vi att fördjupa oss i ämnet etnicitet. Vad innebär det egentligen? Vår förhoppning med dagen var att få eleverna medvetna och se möjligheter med olika etniciteter, säger Karin Jensen, värdegrundspedagog på skolan.
Tillsammans med kollegan Angela Engberg så har hon planerat dagen. Ett arbete som påbörjades redan i höstas.
- Det krävs en hel del förarbete men vi har även fått mycket hjälp från lärarna och flera har kommit med förslag på ämnen som skulle kunna diskuteras eller arbetas med under dagen, berättar hon.

Strävar efter att bemöta med kunskap

Att alla ska accepteras oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning är syftet med värdegrundsdagen.

Karin Jensen

Karin Jensen

- Här stävar vi efter att bemöta alla med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser för att främja förståelse för andra människors förmåga till inlevelse. Kränkande behandling ska aktivt motverkas och denna dag är en bra hjälp på rätt väg, menar Karin Jensen.
Hon menar att värdegrund handlar så mycket om hur vi ser på varandra. Det är även anledningen till varför hon valde att fokusera på de sju diskrimineringsgrunderna.
- Vi har elever från många olika länder på vår skola och det är viktigt att eleverna lär sig att olikheter är en tillgång och accepterar varandra för de vi är. 

Driver utvecklingen av likabehandlingsarbetet

Arbetet som värdegrundspedagog innebär att man driver utvecklingen av likabehandlingsarbetet på skolan. Pedagogerna jobbar nära elevhälsan och deltar aktivt i det förebyggande och främjande arbetet. Stor del av arbetet handlar om samarbete med övrig personal utifrån ett handledande perspektiv men även aktivt arbeta med elevgrupper och enskilda elever.
- Jag som värdegrundspedagog kan med min kompetens bidra vid kartläggningar och dokumentation av likabehandlingsärenden och därmed vara ett stöd till personal och säkerställa kvalitet i dokumentation och uppföljning. Jag hoppas och vill tro att jag kan finnas till och se dem som behöver bli hörda och sedda.

Dagen bestod av många aktiviteter för eleverna.

Dagen bestod av många aktiviteter för eleverna.

Stanna upp och tänka till

Årets värdegrundsdag blev lyckad. Dagen var full med aktiviteter för eleverna såsom skapande, föreläsningar, teater, diskussioner, film och dans.
- Hela tanken med dagen var att stanna upp och tänka till. Det är spännande med olika etniciteter och det vill jag att eleverna ska få med sig från dagen.
Karin Jensen menar även att samanhållningen stärks när alla jobbar tillsammans och med något helt annat än de brukar en dag.
- Det var många som kom fram till mig när dagen var slut och berättade hur viktigt det känns att vi har denna dag, det är väldigt roligt att det uppskattas av så många.
Trots att det bara gått några dagar sedan årets värdegrundsdag så har pedagogerna redan börjat planera inför nästa år.
- Då blir det fokus på ålder och förhoppningsvis kan vi arbeta med skapande skola, vi har ansökt om det i alla fall. Förhoppningsvis kommer denna dag finnas kvar lång tid framöver, det börjar bli en tradition, säger Karin Jensen.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna