Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-05-05

”Bloggen är en självklarhet i vår klass”

Bloggen är alltid i fokus för förskollärarna Maria Antonsson och Bodil Jennerlid. Där synliggör de hela lärprocessen samt det medvetna syftet bakom varje beslut de tar.
- När vi började blogga öppnade sig en helt ny värld för oss. Det är ett fantastiskt redskap att använda i undervisningen, säger de.

Maria Antonsson och Bodil Jennerlid på Påskbergsskolan.

Maria Antonsson och Bodil Jennerlid på Påskbergsskolan.

De startade upp sin blogg ”1 skepp kommer lastat” när de började arbeta tillsammans på Påskbergsskolan hösten 2012. De hade precis gått Lärarlyftet för att höja sin kompetens i svenska och matte och blev under utbildningen inspirerade till att börja blogga.
- För oss är det viktigt att inte bara visa upp själva görandet utan vi synliggör hela processen och även syftet till varför vi gör det, menar Bodil Jennerlid.
 
Bloggens främsta syfte är kommunikativt. De vill göra elevernas arbete publikt och transparent och ge möjlighet till dialog. Veckobrev, matsedel och påminnelser i pappersform är sedan läge passé. All information till vårdnadshavare och läsare finns att tillgå på bloggen och mycket är skapat av eleverna själva.
- En stor del av det vi gör i klassrummet hittar man på vår blogg. Det ger föräldrarna förutsättningar att samtala med eleven om vad vi gör i skolan vilket är språkutvecklande. Dialogen ökar också elevens förståelse på ett djupare plan. Vårt bloggande är självklart även kopplat till läroplanen och vilka förmågor som eleverna övar. Allt vi gör har ett medvetet syfte, menar de.
 
Bloggens tema är maritimt och på ett lustfyllt sätt med leken som motor får de eleverna att känna lust att lära.
- Vi arbetar tematiskt vilket innebär att vi väver in skolans ämnen i undervisningen och det är elevernas idéer och tankar som för temat framåt. På så vis blir det lustfyllt både för eleverna och oss. Genom bloggen har eleverna lärt sig mer om internet, förbättrat kommunikationen och fått ett starkt intresse för att utveckla sitt läsande och lärande, berättar Bodil Jennerlid. 

De betonar också vikten av det kollegiala lärandet och av att modellera i undervisningen för att öka elevernas förståelse.
- Eleverna måste må bra för att kunna lära. Därför är det viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt och tydliga regler för det skapar trygghet och leder till väl fungerande grupper. Regler ska vara ett levande dokument där eleverna medverkar och har inflytande, säger Maria Antonsson.

Två gånger har de varit på prispallen i tävlingen Webbstjärnan och de har även inspirerat flera lärare att ge sig in i bloggandets värld.
- I vårt spår bloggar alla nu. Efter att vi var med i Webbstjärnan så har vi även haft workshops och föreläst för att inspirera andra och det känns så klart jättekul, säger Maria Antonsson.

Förskollärarna vill även poängtera att bloggen inte hade fungerat utan elevernas delaktighet.
- Elevinflytande är jätteviktigt, i allt vi gör. De tycker att detta är lika roligt som vi och de pratar ofta om bloggen och vad som ska hända härnäst. Vi är stolta över vår blogg allihop, säger de.

 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna