Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-07

Avslutning av ”Arkitekter i skolan”

Elever, lärare, skola- arbetslivsutvecklare och projektledare möttes i strålande majsol vid Bolmens förskola för att ta del av resultatet av dialogmodellen ”Arkitekter i skolan”. Hur blev det i verkligheten? Sedan det där första uppstartsmötet i december 2015 var alla eniga om att mycket hänt. Förskolan står nu på plats och dess utegård har tydliga kopplingar till de modeller eleverna tagit fram ett par år tidigare, samtidigt har samtliga elever hunnit växa ett par decimeter på längden.

Ordmoln från mentimeterundersökning

Ordmoln från mentimeterundersökning.

Det ligger ett högtryck över Varberg, det är varmt på Almers skola och sommarspring i 13-åriga ben. Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen tar ordet i lektionssalen där 48 elever från årskurs 7 samlats. Hon konstaterar snabbt att det är ett tag sedan de sågs, men visst känner hon igen de flesta. Viktoria frågar vad eleverna minns från projektet, startar upp sin presentation och fyller i där elevernas minne sviker.

Projekt som syns i forskningssammanhang i hela världen

Modellerna eleverna byggde som femteklassare har tagits upp från bildsalen och placerats på bänkar längst bak i lektionssalen. Modellerna hade som syfte att presentera elevernas förslag till hur förskolegården skulle gestaltas. Fnissningar bryter ut i rummet samtidigt som Viktoria förklarar att deras projekt syns i forskningssammanhang i hela världen – orden är stora och kanske svåra att ta till sig. Viktoria förklarar sakligt och pedagogiskt, visar diagram av effektstudien där Varbergsprojektet ligger i topp på så när varenda parameter. Hon fortsätter övertygande att beskriva hur betydelsefullt projektet varit för näringsliv, entreprenörer och Varbergs kommun. Hur imponerade arkitekterna var av barnens arbete och förmåga att pitcha sina idéer.

Viktoria Struxsjö, BUF och Stefan Berntsson, VFAB presenterar resultatet av medborgardialogen

Viktoria Struxsjö, BUF och Stefan Berntsson, VFAB.

Barnkonventionen blir svensk lag 2020

Viktoria fortsätter att berömma elevernas lyhördhet under projektet, hur de föreslog att intervjuer skulle göras med förskolebarnen och på så sätt utvecklade dialogen ytterligare. Att de faktiskt varit med och påverkat stadsarkitekter och politiker, att deras projekt varit värdeskapande för någon annan. Hon knyter an till FN:s barnkonventionen, att beslut ligger på att den ska bli svensk lag 1 januari 2020. I barnkonventionen görs det tydligt att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet”. För barnen på Almers skola i klass 5 var det en självklarhet.

Två förslag från varje grupp blev verklighet

Stefan Berntsson, Varbergs Fastighets AB (VFAB) tar över, Stefan var projektledare för bygget av Bolmens förskola. I hans presentation blir det tydligt vilken viktig spelare eleverna varit i framtagandet av utegården. Varje grupp har fått minst två förslag presenterade i utemiljön. Stefan visar bilder på hinderbanor med balanslek, utekök, odlingslådor, grillplats, bygghörna och uteateljé. Det är inte svårt att se hur modellerna som det nyss lite nervöst fnissades åt, varit en källa till inspiration och prototyp i färdigställandet av utegården.
Innan eleverna får lämna lektionssalen för ett studiebesök på Bolmens förskola får de via mentimeter svara på hur deras delaktighet i projektet får dem att känna. Ordet ”stolt” växer sig snabbt större i ordmolnet som utformas och när de lämnar salen och passerar modellerna känns det som att de tittar på dem med en annan typ av självsäkerhet än när de först kom fram.

Fika vid grillplatsen på Bolmens förskola.

Fika vid grillplatsen på Bolmens förskola.

Fika vid grillplatsen

Bolmen ligger bara en kort promenad från Almers skola. Saft och bulle slinker snabbt ner vid grillplatsen - som vi når via en grusad stig omgärdad av orörd natur. Eleverna kan på avstånd se några av de närmare 200 barn som går på Bolmens förskola leka i den miljö de varit en del av att skapa, cirklar sluts. Och orörd natur – det är något projektledare Stefan Berntsson, VFAB tar med sig till framtida förskoleprojekt. Att redan i planeringen se möjligheterna i att bevara en del av naturen och ta in den som en del av den pedagogiska utemiljön.

Alexandra Ericsson, Varbergs Fastighets AB

ikon

Senaste nyheterna