Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-09-29

Ateljéristan skapar upplevelser tillsammans med eleverna

Färg, form och återbruk. Ateljéristan Carina Johansson älskar att skapa tillsammans med eleverna på grundsärskolan.
- Lycka är att se elevernas kreativitet när jag plockar ihop efter dagen, säger hon.

Ateljéristan Carina Johansson älskar att skapa.

Ateljéristan Carina Johansson älskar att skapa.

Carina Johansson har arbetar i grundsärskolan från och till i över 30 år. Under en stor del av denna tid har hon undervisat i bild och estetisk verksamhet. För tre år sedan tog hon ytterligare ett steg och utbildade sig till ateljérista.
- Jag kände att jag behövde en nytändning och mer kött på benen. När jag hittade utbildningen här på Campus Varberg så kändes det helt perfekt. Att det finns så mycket forskning som visar hur arbete med estetiska läsprocesser påverkar barns utveckling i så stor grad visste jag inte tidigare, berättar hon.

Fånga elevernas intressen

Varje onsdag och torsdag hittar man Carina Johansson i Mariedalskolans ateljé. Ofta har hon en idé om vad en grupp ska arbeta med för material men processerna kan se väldigt olika ut.
- Det gäller att fånga upp elevernas intressen. Jag gillar även att arbeta ämnesöverskridande och försöker få in det de skapar i ett större perspektiv. Det är inte svårt att hitta vägar som passar eleverna, det gäller bara att lyssna på dem.
I våras arbetade en klass med världsreligionerna. För att knyta an bildlektionen med det så fick de skapa olika föremål som hade med de olika religionerna att göra. Klassen gjorde bland annat kors och buddhor, utifrån sina förutsättningar.
- Det ska vara en upplevelse att komma hit. Jag erbjuder material som ger inspiration. Här använder eleverna verkligen alla sinnen, även smak. När vi arbetade med lera för ett tag sedan var det flera elever som var framme och provsmakade och även det är ett sätt att uppleva materialet.

Utvecklas varje dag

När eleverna har skapat något i ateljén får de själva dokumentera resultatet, genom att ta kort. På så sätt får Carina Johansson även med eleverna i dokumentationen och de kan samtala om processen.
- Det stärker deras självförtroende jättemycket när de har klarat av någonting som de kanske inte trodde var möjligt. Att då få fota det gör dem extra stolta. Jag jobbar mycket för att försöka stärka deras självförtroende och det är en härlig känsla även för mig när de lyckas med något.
Carina Johansson är den enda ateljéristan som arbetar i skolan i Varbergs kommun. Men i förskolan har hon flera kollegor som hon träffar ett par gånger per termin för att utbyta idéer och erfarenheter.
- Jag känner mig priviligierad som både har stöttning från andra ateljéristor men även från mina kollegor och rektor här på Mariedalskolan. Jag får både uppskattning och idéer från dem alla. Det finns ingen risk att jag stagnerar, tvärtom jag utvecklas varje dag.

Tolkar världen på olika sätt

Om Carina Johansson hade fått välja så hade hon velat ha en mer öppen ateljé dit elever som behöver hade kunnat vistas mer spontant. 
- Nu har varje klass 40 minuter i veckan här och ibland känns det lite väl lite. De uppskattar att komma hit och frågar mig redan när lektionen är över vad vi ska göra nästa gång. Men nu ska det även bli fritids i ateljén så förhoppningsvis kan eleverna skapa tillsammans även då. Lev Vygotskij anser att genom imitation och samspel med andra så sker lärande, därför är det samarbete som finns här på Mariedalskolan jätteviktigt, både för elever och personal.
Att arbeta med elever på grundsärskolan tycker Carina Johansson är underbart eftersom hon aldrig vet i förväg vad eller hur eleverna kommer att ta sig igenom en skapande process.
- De tolkar inte sin värld så som jag gör. De har ett helt annat synsätt, det är en styrka för dem och en utmaning för mig. Även jag måste använda alla mina sinnen och det är så roligt. Jag lär mig massor varje dag, tack vare eleverna.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna