Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-09-13

Applikation som stödjer lärande

Tekniken fungerar och lärare lär. Elever kommer att möta och använda en digital applikation där kommunikation, uppgifter och respons samlas och skapar ordning och reda.
- En elev som exempelvis är frånvarande riskerar inte att missa någon skoluppgift på grund av svåråtkomligt material, säger IT-utvecklare Magnus Lindblad.

En torsdagseftermiddag i ett av konferensrummen i Stadshus C sitter tiotalet lärare från olika kommunala grundskolor. Vid en smartboard står IT-pedagog Magnus Lindblad och kopplar samman teknik med skärm. Lärarna småpratar med varandra och trots att de har en hel arbetsdag bakom sig är de nu redo att lära nytt.
- Välkomna, inleder Magnus Lindblad och understryker direkt att IT-pedagogerna gärna kommer ut till skolorna och stöttar lärarna och eleverna i digitala processer. Ni behöver alltså inte tänka att ni ska kunna allt vi ska gå igenom idag, här och nu. Vi tar det steg för steg!

Teknik- och användartips

Applikationen Showbie är en plattform för det dagliga, digitala pedagogiska arbetet mellan lärare - elev och elev - lärare. Den är specifik för Ipad men fungerar även på en dator. Appen används på ett stort antal kommunala grundskolor då förskole- och grundskoleförvaltningen har kommunlicens på verktyget. Plattformen ger möjligheter för läraren att samlat dela uppgifter och instruktioner. Elever i behov av särskilt stöd får anpassningar direkt i applikationen, och frånvarande elever kan enkelt följa skolarbetet. Genom ljudinspelningar, bildstöd och filer kan material och instruktoioner individ- och gruppanpassas.
- Det här är ett jättebra sätt att arbeta med eleverna, säger modersmålsläraren och studiehandledaren Ling Wai Ottosson Yu. Jag kan läsa in texter som eleverna läser in tillbaka och tillsammans tränar vi uttal, ordförråd och läsflyt.
Eftersom lärarna själva administrerar appen är de inte beroende av extern support. Lärarna managerar, det vill säga "skjuter ut" appen till de klasser, grupper och elever de ser förtjänst att kommunicera skolarbetet med.
- Vi hör ofta att lärare ser en arbetsekonomisk vinst i att utnyttja digitaliseringen så här, säger Magnus Lindblad och ger som exempel smidigheten i att som lärare slippa dubbelarbete med uppkopierade stenciler, inscannat material till några elever och så vidare.

"Börja lugnt!"

Magnus Lindblad låter lärarna växla mellan att vara just lärare och avsändare "inuti" appen, och att vara mottagande elever. Detta så att lärarna ska uppleva det eleverna gör när Showbie används.
- Börja lugnt när ni startar upp appen med era klasser. Testa att dela en bild, spela in en liten text, lägga upp en enkel uppgiftsinstruktion, tipsar Magnus Lindblad. På så sätt hinner du som lärare bli trygg med det digitala. Eleverna kommer att lära sig blixtsnabbt - det behöver ni inte vara oroliga inför.

Pernilla Lindkvist är utbildad lärare i matematik och NO för årskurserna i-7 och arbetar på Kung Karls skola. Hon ser att en av fördelarna med Showbie är att elever som behöver repetera kunskaper samt är i behov av att få läsa eller lyssna till instruktioner fler gånger än endast vid helklassgenomgångar, enklare kan få sådana behov tillgodosedda.
- Jag kan anpassa material och uppgifter i olika nivåer, säger hon. Dels genom att "skjuta ut" bland annat extrauppgifter till fem av klassens 25 elever för att fortsatt utmana i deras lärande, dels att sortera i material så att elever med exempelvis läs-och skrivsvårigheter inte överöses med det generella materialet.
En annan fördel Pernilla Lindkvist ser med appen är att material smidigt kan delas med kollegor och bidra till att utveckla undervisningen och också till att upptäcka ämnesdidaktiska utmaningar.

Påminn om kontext

Magnus Lindblad ger ett sista tips innan torsdagseftermiddagens kurs är till ända. Han understryker att applikationen används i en skolkontext och att eleverna ska uttrycka sig med ett situationsanpassat språk i tal och skrift när appen används.
- Eleverna behöver påminnas om att de skriver för skolarbete, och inte matar på med smileys och sjutton tankepunkter efter ett svar som skickas in till dig.

Läs mer om utbildningsinsater och specifika applikationer via medarbetarwebben, Digitala verktyg, resurser och läromedel.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna