Sök

2021-02-08

Alternativ, digital PRAO

Pandemin sätter fortsatt käppar i hjulet för PRAO i åk 8. Den traditionella formen där elever möter yrkesföreträdare irl på olika arbetsplatser ersätts, efter beslut av förskole- och grundskolenämnden, av ett digitalt upplägg.
- Temat för vårens PRAO är Min plats i ett växande Varberg. Fokus är yrken och arbetsliv, säger skola- arbetslivsutvecklare Karolina Olsson Wogel.

Traditionell PRAO kommer inte att genomföras i de kommunala grundskolornas årskurs 8 under vårterminen 2021. En alternativ PRAO arrangeras istället på de sedan tidigare inbokade PRAO-dagarna på respektive skola.
- Vi diskuterade redan i höstas möjligheterna att kunna köra som vanligt, men insåg strax innan jul att utsikterna var små, förklarar Maria Wirén, utvecklingschef och tf förvaltningschef. Skola- arbetslivsutvecklarna fick då i uppdrag att tänka till kring ett digitalt upplägg och nu ser vi ramarna ta form.

Det är inte bara traditionell PRAO som får ta paus i pandemins tid. MOA-mässan som arrangeras för årskurs 8 skjuts fram till 2022. Men PRAO:n var dock inte aktuellt att skjuta fram, utan göras om. Då valde skola- arbetslivsutvecklarna att använda mässans övergripande syfte för PRAO:n.

Karriärlärande och kompetensförsörjning

I Varberg pågår sedan snart sju år ett medvetet utvecklingsarbete för att synliggöra elevers karriärlärande för stärkt valkompetens. Ramverket som kallas MOA, modern arbetslivsorientering, ska bland annat bidra till att bredda elevers kunskap om olika yrken och branscher. Eleverna ska utmanas i val av gymnasieutbildning och återkommande få uppleva olika aktiviteter som stärker deras valkomptens.

Porträtt av Karolina Olsson Wogel

Karolina Olsson Wogel

- Varbergs som växande stad med goda möjligheter för att leva, bo och verka i, ska inspirera unga människor att fortsatt se sig själva som medborgare i Varberg, både efter gymnasiet och också efter högskole- och universitetsutbildning, säger Karolina Olsson Wogel. Idag när Varberg genomgår en omfattande stadsutveckling, ser elever en byggröra i första hand. Genom PRAO:n kan vi visa vad som kommer framöver, peka på arbetstillfällen och peka på bristyrken.

Under ”normala” tider tar Varbergs kommun som arbetsgivare emot samtliga elever i de kommunala grundskolornas årskurs 8 på PRAO. De olika förvaltningarna och de kommunala bolagen sluter upp för att stötta framtidens medarbetare i ett karriärlärande. När så en alternativ PRAO skulle tas fram, var det naturligt att också i den här varianten knyta kommunen som arbetsgivare till praktiken. En av de yrkesföreträdare som kommer att medskapa i vår är personaldirektör Kristina Taremark.
- Det var ingen tvekan om att ställa upp i en digital PRAO, säger hon. Varbergs kommun har en långsiktig komptensförsörjningsplan där grundskolan är en av de verksamheter vi samarbetar med. Temat är hand i handske med hur vi tänker centralt kring att tidigt väcka intresse för alla kommunens yrken och uppdrag.

Då, nu och framåt

Innehållet i den alternativa, digitala PRAO:n kommer att bestå av inspelade korta föreläsningar med yrkesrepresentanter för koncern Varbergs kommun och näringslivet. Med hjälp av lokalhistoriker och spindeln i nätet för stadsdelen Västerport, vävs det historiska perspektivet samman med det framtida. Att Varberg växer är inget nytt, så har det alltid varit, och faktorer som driver på en stadsutveckling har alltid funnits. Men, varför en stad växer och vad som påverkar det har sett olika ut genom åren.
- Om vi känner vår historia, kan vi bättre förstå vår samtid, och kanske också tagga till lite extra för det som står framför oss att ta del av, säger Karolina Olsson Wogel. Samtidigt är vi människor i behov av trygghet och en stadsutveckling kan upplevas som lite skrämmande. Vårterminens PRAO möjliggör information, samtal och fördjupning. Det kan öka förståelsen för att Varberg växer – och alltid har vuxit – utan att staden för den sakens skull förändras i grunden.

Varberg - självklart val

NOD, näringslivs- och destinationskontoret, kommer också att vara centrala medskapare i vårens PRAO. Beskrivning av vad ”en dag på kontoret” innebär kommer att förmedlas till eleverna, och också information om företag och företagande. Fyra inspelade föreläsningar håller samman innehållet som kompletteras med ytterligare material om yrken och arbetsliv. Just nu går den delen av innehållet under arbetsnamnet ”Duplo”, eftersom det byggs in information om bristyrken i elevernas framtidsplaner.
- Dagens ungdomar vet att de kommer att vara eftersökta på arbetsmarknaden, och då ska Varberg vara ett självklart val att välja, menar Karolina Olsson Wogel. Att visa upp kommunala yrken, företagande och livschanser på hemmaplan är viktigt om vi ska bibehålla en position som Västkustens kreativa mittpunkt.

Camilla Tegebäck

ikon

Senaste nyheterna