Sök

Strategier: Tillit för förbättring

Till målet Tillit för förbättring finns en strategi formulerad. Strategin är bärande vägval och har utvecklingsprocesser kopplade till sig. Strategin är del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Strategin för målet Tillit för förbättring är "Ledning för en formativ organisation".

Ledning för en formativ organisation

Ledningen, både politik och förvaltning, ska organisera och leda med mål att skapa en formativ organisation där samtliga medarbetare utforskar, analyserar och formar verksamheten framåt. Information delas, oliktänkande välkomnas och respekteras. Positiva och höga förväntningar på varandra ger förutsättningar för tillit i hela organisationen.

Förståelse för att bärande vägval och beslut utgår från en helhetssyn bidrar till att alla aktivt och gemensamt tar ansvar för vägen framåt.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter