Sök

Mål: Tillit för förbättring

Ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar en tillitsfull förbättringskultur som stödjer verksamheternas utveckling och möter nya förutsättningar.

Öka välmående och minska utanförskap

Ett närvarande och stödjande ledarskap är grunden för en förbättringsorienterad organisation och en attraktiv arbetsgivare, för dagens och framtida medarbetare för att möta behoven av arbetskraft i ett växande Varberg. En öppen och transparent dialog mellan verksamheten och barn, elever, vårdnadshavare och invånare skapar kunskap och förståelse för verksamheten och framtida vägval. Hela verksamheten visar nytänkande i det interna såväl som externa arbetet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter