Sök

Strategier: Skola för alla

Till målet Skola för alla finns strategier formulerade. Strategierna är bärande vägval och har utvecklingsprocesser kopplade till sig. Strategierna är del i det systematiska kvalitetsarbetet.

De två bärande strategierna fär målet Skola för alla är "Systematisk analys och utveckling av undervisningen" och "Utbildningen utvecklas i en helhet".

Systematisk analys och utveckling av undervisningen

I Varbergs kommunala förskolor och grundskolor utvecklas ett kollaborativt arbetssätt där pedagoger och lärare kollegialt och systematiskt analyserar undervisningen. I praktiken innebär det att analysen tar utgångspunkt i vilken effekt undervisningen har för barns och elevers behov för lärande. Utifrån det formeras undervisningen framåt.

Utbildningen utvecklas i en helhet

Att utbildningen utvecklas i en helhet innebär att tillgängliga lärmiljöer, pedagogiska, sociala och fysiska samspelar. Differentierad undervisning och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används särskilt i undervisningen för att stärka lärandet.

Elevers välmående och skolans värdegrund är centralt för barns och elevers lärande. Övergångar mellan olika skolformer och stadier sker i samverkan och förfinas ständigt för att stödja barns och elevers väg genom utbildningssystemet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter