Sök

Mål: Skola för alla

Barn och elever som upplever trygghet och delaktighet lär och utvecklas personlighets- och kunskapsmässigt.

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat

Välbefinnandet och hälsan är grunden till lärandet. Alla barn och elever känner sig inkluderade och verksamheterna har kompetens och förutsättningar att möta barn och elever utifrån behov. Det finns en likvärdighet i kvalit i pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen de än går. Samverkan och övergångar stödjer barnens och elevernas resa genom utbildningen för ett hållbart lärande.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter