Sök

Strategier: Motivation för lärande

Till målet Motivation för lärande finns strategier formulerade. Strategierna är bärande vägval och har utvecklingsprocesser kopplade till sig. Strategierna är del i det systematiska kvalitetsarbetet.

De två bärande strategierna fär målet Motivation för lärande är "Utbildning som främjar motivation och självkännedom" och "Digitalisering som pedagogisk tillgång".

Utbildning som främjar motivation och självkännedom

Undervisningen synliggör och stödjer barns och elevers insikter om sitt lärande. Utbildningen visar samband mellan skola och omvärld och bidrar till motivation, självkännedom och kunskap. Demokrati- och värdegrundsuppdraget säkerställs som en prioriterad del av utbildningen.

Digitalisering som pedagogisk tillgång

Pedagoger, lärare och elever utvecklar kunskap om digitalisering så att digitala verktyg stödjer barns och elevers motivation och lärande. Barn och elever får möjlighet att utveckla digital kompetens, där ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till användandet av det digitala främjas. Undervisningen har ett fokus på ökad förståelse och medvetenhet av hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter