Sök

Mål: Motivation för lärande

Barns och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska förhållningssätt utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande.

Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv

Genom uppmuntran och rätt förväntningar från hem och skola kan barn och unga utveckla den nödvändiga drivkraft och självkänsla som behövs för att klara kommande utmaningar i liv och arbetsliv. Kompetenta och medvetna barn och unga ger handlingskraftiga invånare på en framtida föränderlig arbetsmarknad. I samverkan med det omgivande samhället utvecklas valkompetens för att göra medvetna val i det livslånga lärandet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter