Sök

Om arbetscentrum

Foto: Mostphoto.com

Arbetscentrum arbetar med arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet feriearbete för ungdomar, praktikplatser och arbetsträning.

Arbetscentrum erbjuder två olika verksamhetsinriktningar.

Inom bägge delarna fokuserar vi på individens egna mål och intressen, ofta sker insatserna i samarbete med kommunala eller privata arbetsplatser.

Vår idé är att samverka med verksamheter utanför Arbetscentrum och på så sätt nå ut i samhället.

Ena delen erbjuder Daglig verksamhet för dig som har ett LSS beslut.

Den andra delen erbjuder Arbetsmarknadsinsatser utifrån exempelvis praktik,
arbetsträning, arbetsprövning, detta är för dig som kommer med insats från
Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen.

Följ länken nedan för att få reda på mer om vad Arbetscentrum erbjuder inom daglig verksamhet.
Daglig verksamhet på Arbetscentrum

Följ länken nedan för att få reda på mer om vad Arbetscentrum erbjuder inom arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning.
Arbetsmarknadsinsatser på Arbetscentrum

Trygghet, kunskap och nytänkande

För oss är trygghet, kunskap och nytänkande grunden för vårt arbete. Vi har ett stort engagemang för våra kunder och en vilja att hela tiden utvecklas i de insatser som du efterfrågar. I arbetet utgår vi från dina unika förutsättningar och vårt utgångsläge är alltid dina mål.

Vi är en del av Varbergs omsorg

ikon

Kontakta oss

Kontakta

Kontakta daglig verksamhet:

Susanne Augustsson Palágyi

Tel: 070-815 04 13

susanne.augustsson-palagyi@varberg.se


Kontakt arbetsmarknadsinsatser:

Johan Svensson

Tel: 070-335 95 95
johan.svensson@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter