varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Kvalitet och utveckling

Kvalitet är något som skapas i mötet med dig som kund, närstående, företrädare eller annan intressent, och det är genom dessa möten våra tjänster upplevs.

För oss är ett gott värdskap viktigt och kvalitet är alla medarbetares ansvar. Vi har ett eget kvalitetsteam som planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheterna och på varje enhet finns ett kvalitetsombud.

Ta del av årsrapporten för Varbergs omsorg 2016PDF (pdf, 2.1 MB)
Ta del av årsrapporten för Varbergs omsorg 2015PDF (pdf, 7 MB)
Ta del av årsrapport för Varbergs omsorg 2014PDF (pdf, 488.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Öppettider:

Måndag-onsdag och fredag klockan 09.00-16.00.

Torsdag klockan 09.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter