varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

När du blivit antagen till undersköterskeutbildning

Böcker

Kurslitteratur kan lånas under studietiden

Här finner du information om när du blivit antagen till undersköterskeutbildningen.

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns att låna under studietiden. För att hämta ut kurslitteratur ta kontakt med Marie Johansson tel. 88 853, e-post: marie.johansson@varberg.se
Kurslitteraturen återlämnas vid utbildningens slut.

Dator

Egen dator krävs för utbildningen.

För fastanställda medarbetare

Är du fastanställd får du utföra fem webbinarier (5x3 timmar) och två examinationer (2x1 timme) på betald arbetstid. Övriga studier sker på fritiden. Din chef ska meddela personaladministratör som lägger in ”utbildning” i Timecare och kodar kostnaden till utbildningssatsningen. Du behöver alltså inte lägga in detta i Timecare själv. Om du inte använder TimeCare behöver du ha en dialog med din chef.

För visstidsanställda medarbetare

Du får en visstidsanställning under hela utbildningstiden. Visstidsanställningen skrivs på tre månader i taget. Placeringen kan variera under studietiden beroende på verksamhetens behov.

Du utför utbildningen på fritid. Om du behöver ledighet på grund av dina studier tar du kontakt med din chef. Din chef kommer då meddela personaladministratör som kan lägga in ledighet (utan lön). Om du inte använder TimeCare behöver du ha en dialog med din chef för ledighetsansökan.

För att få din nya titel

Varbergs Omsorg kräver VO-College diplom för ny titel till Undersköterska/Stödassistent. För att erhålla Vo-College diplom krävs att du också har godkända betyg i gymnasieämnena Svenska, Samhällskunskap, Psykologi och Gymnasiearbete.

  • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng
  • Psykologi 1- 50 poäng
  • Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg – 100 poäng

Saknar du godkänna betyg i ovanstående ämnen kan du läsa in dessa under eller efter genomförd undersköterkeutbildning.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

HR-konsult

Självservice & blanketter