Sök

När du blivit antagen till undersköterskeutbildning

Böcker

Kurslitteratur kan lånas under studietiden

Här finner du information om när du blivit antagen till undersköterskeutbildningen.

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns att låna under studietiden. För att hämta ut kurslitteratur ta kontakt med Marie Johansson tel. 88 853, e-post: marie.johansson@varberg.se
Kurslitteraturen återlämnas vid utbildningens slut.

Dator

Egen dator krävs för utbildningen.

Datum och tid

Undersköterskeutbildning, inriktning äldreomsorg

 Aktivitet

Datum

Tid

Lärare

Intro

2019-08-26

09:00-11-00

Sandra Krantz

web 1

2019-09-02

13:00-16:00

Anna-Maria Svensson

web 2

2019-09-30

13:00-16:00

Anna-Maria Svensson

web 3

2019-11-04

13:00-16:00

Anna-Maria Svensson

web 4

2019-12-02

13:00-16:00

Anna-Maria Svensson

web 5

2020-01-13

13:00-16:00

Anna-Maria Svensson

Vid webbinarier är första timmen avsatt för uppkoppling och ev. frågor. Själva webbinariet börjar kl 14:00.
Tillkommer metodrum och HLR. Metodrum är torsdagar en gång i månaden runt den sista i månaden. HLR bokar eleverna själva.

Undersköterskeutbildning, inriktning funktionsnedsättning

Aktivitet

Datum

Tid

Lärare

Intro

2019-08-26

09:00-11:00

Sandra Krantz

web 1

2019-09-04

13:00-16:00

Ditta Schlöser

web 2

2019-10-02

13:00-16:00

Ditta Schlöser

web 3

2019-11-06

13:00-16:00

Ditta Schlöser

web 4

2019-12-04

13:00-16:00

Ditta Schlöser

web 5

2020-01-15

13:00-16:00

Ditta Schlöser

Vid webbinarier är första timmen avsatt för uppkoppling och ev. frågor. Själva webbinariet börjar kl 14:00.
Tillkommer metodrum och HLR. Metodrum är torsdagar en gång i månaden runt den sista i månaden. HLR bokar eleverna själva.

För fastanställda medarbetare

Är du fastanställd får du utföra fem webbinarier (5x3 timmar) och två examinationer (2x1 timme) på betald arbetstid. Övriga studier sker på fritiden. Din chef ska meddela personaladministratör som lägger in ”utbildning” i Timecare och kodar kostnaden till utbildningssatsningen. Du behöver alltså inte lägga in detta i Timecare själv. Om du inte använder TimeCare behöver du ha en dialog med din chef.

För visstidsanställda medarbetare

Du får en visstidsanställning under hela utbildningstiden. Visstidsanställningen skrivs på tre månader i taget. Placeringen kan variera under studietiden beroende på verksamhetens behov.

Du utför utbildningen på fritid. Om du behöver ledighet på grund av dina studier tar du kontakt med din chef. Din chef kommer då meddela personaladministratör som kan lägga in ledighet (utan lön). Om du inte använder TimeCare behöver du ha en dialog med din chef för ledighetsansökan.

För att få din nya titel

För att få tjänst som undersköterska eller stödassisten ska du uppvisa diplom från Vård och Omsorgs College. Detta diplom får du hjälp av Hermods att ansöka om efter genomförd utbildning.

Vård och Omsorgs College kräver förutom godkända betyg i vårdämnena även godkända betyg i:

  • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (100 poäng)
  • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
  • Psykologi 1 (100 poäng) kan läsas samtidigt som undersköterskeutbildningen

Gymnasiearbete inom Vård- och Omsorg (100 poäng) kan göras samtidigt som undersköterskeutbildningen.

Kan du uppvisa godkända betyg i någon av ovanstående kurser behöver du inte läsa dessa igen.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

HR-konsult

ikon

Självservice & blanketter