varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-09-20

Viktig information angående hemtjänstavtalen

Ny information till hemtjänstföretagen om riksdagsbeslutet där tillstånd krävs från IVO.

Vi har informerat tidigare om att riksdagen har beslutat att företag som vill utföra hemtjänst på uppdrag av en kommun ska ha tillstånd från inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Beslutet gäller från 2019-01-01. Våra avtal går ut 2019-02-28. Vi räknar inte med att IVO kommer hinna behandla era ansökningar innan dess.

För att inte hamna i en skarv, där vi inte kan teckna avtal pga att ni inte hunnit få tillstånd från IVO är socialförvaltningens förslag att vi tecknar nya innan 1/1-19, alltså i slutet av december. Plan att denna hantering beslutas i socialnämnden den 25 oktober.

Har ni några synpunkter på detta får ni höra av er till Kersti Arvidsson.