varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-09-18

Pilot på digitala signeringslistor     

Hälso-och sjukvårdsenheten kommer med start från oktober fram till januari att genomföra ett pilotprojekt gällande digitala signeringslistor.

Som ett led i att förbättra kvalitén samt att minska den manuella hanteringen av signeringslistor kommer ett pilotprojekt gällande digitala signeringslistor att genomföras. Testet påbörjas under oktober och pågår fram till januari och 3 hemtjänstgrupper är utvalda till att delta (2 från egenregin och 1 extern utförare).

Företaget som äger systemet som testas heter Appva AB. I testet har vi valt att begränsa oss till digitala signeringslistor av insatser delegerade från sjuksköterska.

Testet kommer utvärderas tillsammans med pilotgrupperna och resultatet kommer ligga som grund i kravställningen för en kommande upphandling som kommer ske under dec/jan. Förhoppningen är att vi har ett system upphandlat och klart för breddinförande tidig vår 2019.