varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2019-03-20

Omvärld och utveckling - inbjudan

Välkommen till forum för omvärld och utveckling!

Digitala siffror och tecken

Omvärld och utveckling våren 2019

Datum: 11 april
Tid: 8.30-11.00
Lokal: Middelgrund, Varbergs Stadshotell

I pausen serveras kaffe/té och en smörgås

Syftet med forum för omvärld och utveckling är att:

  • Få kunskap om övergripande händelser som påverkar verksamheten
  • Ökad kunskap om utvecklingsområden för att möta utmaningarna
  • Inspiration

Mötet riktar sig chefer och andra funktioner med utvecklingsuppdrag.

Ur programmet:

  • Inledning: uppdrag, uppföljning, utveckling – hur hänger det ihop?
  • Kvalitetsberättelse
  • Årsrapport
  • Preventivt arbete
  • Omvärld

Anmälan
Du anmäler deltagare med namn (och ev. födoämnesallergier), senast den 5 april till: socwebb@varberg.se