varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-01-20

Nytt från förvaltningen om covid-19

Idag kan du bland annat läsa om personavaccination mot covid-19 i Varberg, om ny tillfällig rutin när kunder kommer från sjukhuset samt om nuläget kring smittspridningen i Halland och Varberg.

Skyddsutrustning direkt - när kund kommer från sjukhus

Smittspridningen är mycket hög i Halland och många vårdas för covid-19 på sjukhuset. Det gör att vård- och omsorgspersonal på särskilt boende och inom hemtjänst från nu ska använda skyddsutrustning direkt när kunder kommer från sjukhuset tills screening är genomförd. Samma rutin gäller som vid misstänkt smitta. Detta är en försiktighetsåtgärd och gäller tills vidare.

Personalvaccination

Vårdnära personal som möter våra kunder inom äldreomsorgen är först ut att vaccineras av Kommunhälsan. Det innebär att följande grupper inom vårdnära yrken börjar:

  • Undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, korttiden och bemanningen.
  • Sjuksköterskor
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker
  • Chefer som arbetar vårdnära inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård
  • Kost- och städpersonal
  • Fastighetstekniker och drifttekniker

När det gäller externa utförare så bistår Kommunhälsan med vaccination, om inte vårdföretaget löser detta själva. Kommunhälsan har direktkontakt med cheferna på företagen om detta och information går ut via cheferna.

Övriga medarbetare inom vårdnära yrken kommer att erbjudas vaccin inom kort men äldreomsorgen är alltså först ut. Sammanlagt 1300 medarbetare kommer erbjudas vaccination inom äldreomsorgen. I nuläget är planen att det levereras cirka 200 doser i veckan. Det innebär att vi kommer vaccinera äldreomsorgens medarbetare under flera veckor framöver.

Om bokningsläget och dos 2

Anette Stockhaus på Kommunhälsan berättar att vaccindoserna fördelas av regionen ut till kommunerna i Halland. Vaccindoser tilldelas efter hand som de blir tillgängliga. Nya tider för vaccination läggs upp i takt med att vi får information om vilka vaccindoser som vi kommer att få kommande vecka. Som medarbetare får du hålla utkik i MittVaccin. Alla kommer givetvis att erbjudas vaccination.

Det har kommit in frågor om dos 2 som ska tas inom 3-4 veckor. För kännedom så är vaccinationen organiserad så alla som tar dos 1 kan ta dos 2 inom angiven tid. Bokningen görs på samma sätt som med dos 1 och bokningsbara tider för dos 2 läggs in inom kort.

Information om vaccinationen och hur den går till

Läs mer om vaccinationen och hur den går till

Hög smittspridning i samhället men vi fortsätter hålla emot

Som vi skrivit om tidigare så är smittspridningen i Halland på rekordhöga nivåer, långt över vad det var i våras. Situationen på Hallands sjukhus är mycket ansträngd. Även antalet fall av Covid-19 inom äldreomsorgen i Halland har ökat markant. Men trots detta, så lyckas Varbergs verksamheter inom vård och omsorg att hålla nere och även minska smittspridningen. Vi har totalt idag 10 smittade kunder/patienter i nuläget, vilket är en halvering sen förra veckan och anmärkningsvärt lågt med tanke på smittspridningen i samhället.

Beredskap kopplat till växelvården

Analysgruppen har gjort en översyn av växelvården kopplat till pandemin och plan görs för att beredskap ska finnas om trycket ökar.


Ny riskbedömning utifrån pausade verksamheter

En ny riskbedömning kommer att göras för kunder vars verksamheter är pausade. Detta gäller inom daglig verksamhet, dagverksamhet med social inriktning, Havsbrisen, mötesplatser och sysselsättning.