varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-01-15

Nytt från förvaltningen om covid-19

Kommande veckor startar vaccination av personal inom äldreomsorgen. Idag kan du bland annat läsa om detta och nuläget kring Corona i Halland.

Kommande veckor startar vaccination av personal inom äldreomsorgen

Vårdnära personal som möter våra kunder inom äldreomsorgen är först ut av personalen att erbjudas vaccination. Start för detta är vecka 3-4 (preliminärt). Det innebär att följande grupper inom vårdnära yrken börjar vaccination:

  • Undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, korttiden och bemanningen.
  • Sjuksköterskor
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker
  • Chefer som arbetar vårdnära inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård
  • Kost- och städpersonal
  • Fastighetstekniker och drifttekniker

Cheferna i aktuella verksamheter kommer att få information och en länk till bokningssidan i systemet Mitt vaccin när det är dags. Därefter kommer enhetscheferna att gå ut med information till sina medarbetare. När det gäller externa utförare så bistår Kommunhälsan med vaccination, om inte vårdföretaget löser detta själva. Även här gäller att cheferna i aktuell verksamhet kommer att få information direkt från Kommunhälsan när personalen kan börja boka in vaccination.

Övriga medarbetare inom vårdnära yrken kommer att erbjudas vaccin inom kort men äldreomsorgen är alltså först ut.

Sammanlagt 1300 medarbetare kommer vaccineras inom äldreomsorgen. I nuläget är planen att det levereras 204 doser i veckan. Det innebär att vi kommer vaccinera äldreomsorgens medarbetare under flera veckor framöver.

utförarwebbens webbsida om hur vaccination går till, finns mer information om vaccinationen och hur det går till. Där finns också affischer och Region Hallands brev till personal inom äldreomsorgen.

Nu har vaccination startat för kunder/patienter i Varberg

Samtidigt som smittspridningen i Halland nu är på rekordhöga nivåer så har vaccineringen mot covid-19 dragit igång i Varbergs kommun. Vaccinationen fortgår enligt plan. I veckan vaccinerade vi dos ett till kunder inom särskilt boende och på korttiden. Nästa vecka fortsätter vaccination på särskilt boende som då också ska bli klart. Då börjar vi även vaccinera hemsjukvårdspatienter. Dos två för dessa grupper är planerad till februari. LSS verksamheten är i nuläget planerad till att starta i mitten av februari.

Här kan du läsa reportage på varberg.se om vaccinationenlänk till annan webbplats

Hög smittspridning i Halland

Regionala analysgrupp har återigen redovisat det aktuella läget i Halland. Smittspridningen i Halland är fortsatt på rekordhöga nivåer, långt över vad det var i våras. Situationen på Hallands sjukhus är mycket ansträngd. Även antalet fall av Covid-19 inom äldreomsorgen i Halland har ökat markant med nu 150 kunder med covid-19. Trots detta, så lyckas Varbergs verksamheter inom vård och omsorg att hålla nere och även minska smittspridningen. Vi har totalt 17 smittade kunder/patienter i nuläget inom våra verksamheter, vilket är anmärkningsvärt lågt med tanke på smittspridningen i samhället.