varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2019-04-16

Förskjutning av tid delegationsutbildningar

Tiden för nuvarande delegationsutbildning läkemedel räcker inte riktigt till och behöver förlängas med 30 minuter. Förändringen ligger i starttiden.

I och med införandet av digitala signeringslistor och att hantering av dessa är en del i delegationsutbildningarna räcker dessvärre inte tiden till för lektionerna. Förlängningen är på 30 minuter och kommer att fortsätta tills införandet är helt klart och papperslistor kan tas bort.

  • Utbildning som tidigare startat 9:00 börjar istället 8:30-12:00
  • Utbildning som startat 13:30 börjar istället 13:00-16:30

För er som har bokat personal på någon av utbildningarna har vi bokat om och ni ska ha fått bekräftelse på tiden.