Sök

2021-07-01

Äldreomsorgslyftet 2022

Äldreomsorglyftet är en satsning på kompetens inom äldreomsorgen. Syftet är att underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Läs mer om äldreomsorgslyftet på Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Som det ser ut i dagsläget kommer summan för medlen för 2022 vara endast ca en tiondel jämfört med 2021 vilket tyvärr kommer att begränsa möjligheten till utbildningssatsningar inom äldreomsorglyftet.

Är ditt företag intresserade av att ta del av Äldreomsorgslyftet 2022 ska du anmäla intresse senast 2021-07-07

Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna inom vården och omsorgen om äldre.

Intresse Äldreomsorgslyftet 2022

Vid frågor kontakta

Petra Karlberg
HR-konsult
petra.karlberg@varberg.se
0340-69 76 47