varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.

Förstudie

Förstudie-samordning av preventiva insatser för att stödja kvarboende.

Christina Edman Törning, enhetschef för frivillig- aktivitet-anhörig och demens samordningen i kommunen arbetar just nu med en förstudie där hon ska kartlägga hur det förebyggande stödet ser ut i kommunen idag och vilka möjligheter som finns att utveckla det så att det kommer kommuninnevånarna till godo på bästa sätt. Forskning visar att de flesta människor vill bo kvar hemma så länge som det är möjligt.
Hur gör vi då för att stödja i kvarboendet, med hälsofrämjande insatser och möjligheten att ingå i olika sociala sammanhang. Hur kan vi stimulera äldre att komma till våra mötesplatser som drivs av våra engagerade frivilliga krafter. Hur kan vi jobba för att äldre känner sig delaktiga och få en meningsfull vardag i gemenskap med andra. Hur når vi ut med information m vad som finns att ta del av?
Studien ska sedan sammanställas i en rapport, vilket i sin tur kan leda till ett projekt.
Detta ska vara klart sista september och presenteras för Socialförvaltningens avdelningschef.
Vi återkommer senare med information om vad som händer.
Ingela och Kerstin

Inspiratationslotsens blogg

Här förmedlar vi aktuell information, tips, tankar och idéer som stöd för arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag
Denna blogg vänder sig främst till dig som är,  personal inom äldreomsorgen, LSS, socialpsykiatrin och är frivillig inom Varbergs kommuns frivilligverksamhet eller vårdar närstående i hemmet.
Vi skriver gärna om aktiviteter som sker i era verksamheter - tipsa oss!

Till Inspirationslotsens startsida.

ikon

Senaste inläggen