varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vårdsamverkan

Här hittar du rutiner rörande vårdsamverkan.

Vårdplanering SIP

Anvisning för Vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivninglänk till annan webbplats

  1. Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från sluten hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Manual enstaka hembesök och In & Utskrivning i Hemsjukvårdlänk till annan webbplats 

Hälso och sjukvårdsinsatser hos patient i ordinärt boende - rutin.pdfPDF (pdf, 274.8 kB)

Manual SIP i öppenvårdlänk till annan webbplats

Lifecare SIP i hemmet in och utskrivning hemsjukvård manual kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manual Utskrivningsplanering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpmedelscentrums riktlinjer för trygg och effektiv hemgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manual för utskrivningsplanering för psykiatrisk tvångsvård och ÖPT/ÖRVlänk till annan webbplats

Skype rutinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manual SIP möte via videolänk till annan webbplats

Läkarmedverkan

Läkarmedverkan i hemsjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdesindelning och telefonnummer för LäkarmedverkanPDF (pdf, 153.5 kB)

Informationsöverföring

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats - rutin.pdfPDF (pdf, 729 kB)

Rutin för informationsöverföring till från Räddningstjänst Väst i samband med sjukhusvistelse.pdfPDF (pdf, 213.4 kB)

Handlednings- och informationsmöte

Handlednings- och informationsmöte - riktlinje.pdfPDF (pdf, 202.8 kB)

Egenvård

Egenvård - rutinPDF (pdf, 294.6 kB)

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder – riktlinje.pdfPDF (pdf, 514.9 kB)

Överenskommelse, Avtal

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överenskommelse hälso- och sjukvård bilaga rehabilitering och habiliteringPDF (pdf, 355.6 kB)

Ansvarsfördelning Vårdhygien och Kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överenskommelse om samverkan Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdragPDF (pdf, 329.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter