varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vårdhygien

Här hittar du riktlinjer och rutiner rörande vårdhygien.

Basal hygien

Basala hygien rutiner inom kommunal vård och omsorg - riktlinjelänk till annan webbplats

Basala hygienrutiner - självskattningsformulär - blankettPDF (pdf, 471.9 kB)

Basala hygienrutiner och klädregler - rutinerPDF (pdf, 64.2 kB)

Omhändertagande av hjälpmedellänk till annan webbplats

Ansvarsfördelning - vårdhygien Halland och de halländska kommunernalänk till annan webbplats

Förebyggande arbete

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-hemtjänst i Hallands kommunerlänk till annan webbplats

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-LSS-boenden i Hallands kommunerlänk till annan webbplats

Checklista för Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-särskilt boende i Hallands kommunerlänk till annan webbplats

Förebygga Legionella - riktlinjerWord (word, 144.5 kB)

Rengöring och avfallshantering

Avfall - Farligt avfall smittförande och giftiga ämnen - riktlinjerWord (word, 204.3 kB)

Tvätt och avfallshantering särskilda boendenlänk till annan webbplats

Städöversikt särskilda boendenlänk till annan webbplats

Slut-/smittstädning av boende/vårdrum på särskilda boenden länk till annan webbplats

Vid smitta

Blodburen smitta på särskilt boende - riktlinjelänk till annan webbplats

Calici överflyttning av patient till annan vardgivare i samband med virusorsakad gastroenterit - riktlinjelänk till annan webbplats

Clostridium difficile på särskilt boendelänk till annan webbplats

Epidemirapport - blankettlänk till annan webbplats

ESBL carba på särskilt boende - riktlinjelänk till annan webbplats

ESBL klassisk på särskilt boende - riktlinjelänk till annan webbplats

Influensa på särskilt boende - riktlinjelänk till annan webbplats

Infoskylt Magsjuka gastroenterit på särskilt boende - blankettlänk till annan webbplats

Magsjuka gastroenterit Checklista vid utbrott på särskilt boendelänk till annan webbplats

Magsjuka gastroenterit på särskilt boende- riktlinjelänk till annan webbplats

MRSA på särskilt boende - riktlinjelänk till annan webbplats

Smitta -  handlingsplan - rutinerWord (word, 60 kB)

Smitta - VRE, Vårdrutin - rutinerlänk till annan webbplats

Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 - lagar.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  1. Skabb på särskilt boendelänk till annan webbplats
  2.  
  3. Skabb på särskilt boende – Checklistalänk till annan webbplats

Personal

Personal infektioner eksem bland personal inom kommunal vård och omsorg- riktlinjelänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gun Andersson

gun.andersson1@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Gerda Jalmarsson

gerda.jalmarsson@varberg.se

Norra Vallgatan 14

432 41 Varberg

Självservice & blanketter